Obserwuj
Jolanta Karbowniczek
Jolanta Karbowniczek
dr hab.prof. Akademii Ignatianum w Krakowie pedagog wczesnoszkolny
Zweryfikowany adres z ignatianum.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką
J Karbowniczek, M Kwaśniewska, B Surma
Akademia Ignatianum, 2011
532011
Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce: wybrane aspekty
J Karbowniczek, A Klim-Klimaszewska
Akademia Ignatianum, 2016
172016
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim: propozycje rozwiązań metodycznych dla nauczycieli
J Karbowniczek
Instytut Wydawniczy Erica, 2012
162012
Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego
J Karbowniczek
Instytut Wydawniczy Erica, 2014
152014
Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej po wprowadzeniu reformy systemu oświaty
J Karbowniczek
Wydawnictwo im. Stanis· lawa Podobińskiego Akademii im. Jana D· lugosza, 2008
142008
Z historii wychowania przedszkolnego
J Karbowniczek
W: J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma. Podstawy pedagogiki …, 2011
102011
Założenia metodyczne pracy pedagogicznej w przedszkolu,[w:] Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, red
J Karbowniczek
Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2013
92013
Zasada partnerstwa edukacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej
J Karbowniczek
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 11 (2 (40)), 71-84, 2016
82016
Twórcza aktywność dziecka a metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym
J Karbowniczek
Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 5-9, 2006
82006
La famille et la créativité de l'enfant à l'âge préscolaire
J Karbowniczek
Synergies Pays riverains du Mékong, 195-203, 2010
72010
Czy w rozwoju tkwią szczegóły
J Karbowniczek, M Grabowski
Własne refleksje nad terminologią i periodyzacją wzrastania człowieka,[w …, 2010
62010
Kilka słów o oddziaływaniu Internetu na psychikę dzieci i młodzieży,[w:] Wychowanie i nauczanie w społeczeństwie otwartym–wybrane zagadnienia, red
J Karbowniczek, M Grabowski
W. Grelowska, E. Kielska, Radom, 2010
62010
Organizacja i planowanie pracy pedagogicznej nauczyciela klas I-III w systemie zintegrowanym
J Karbowniczek
Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska, 2005
62005
Organizacja i planowanie pracy pedagogicznej nauczyciela klas I–III w systemie zintegrowanych,(część I)
J Karbowniczek
Wydawnictwo Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce, 2003
62003
The Role of Social Networks in the Psychosocial Functioning of Students in Selected Polish Primary Schools
J Karbowniczek, L Pawelec
Медиаобразование 60 (4), 653-663, 2020
52020
Założenia metodyczne pracy pedagogicznej w przedszkolu
J Karbowniczek
W J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma (red.), Podstawy pedagogiki …, 2011
52011
Wpływ mass mediów na agresywne zachowania dzieci,„
J Karbowniczek
Życie szkoły 7, 2003
52003
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
J Karbowniczek, K Nowakiewicz
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 10 (35/1), 209-222, 2015
42015
Trudności w nauce a programy edukacji wczesnoszkolnej
J Karbowniczek
Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2002
42002
Samodzielność dziecka i jego naturalność w odkrywaniu świata, źródłem wewnętrznej motywacji do nauki oraz szansą osiągania sukcesu w świetle koncepcji inteligencji sprzyjającej …
J Karbowniczek
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 10 (3 (37)), 159-166, 2015
32015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20