Beata Jaworska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
NGS-Cocncrete – New Generation Shielding Concrete against ionizing radiation – the potential evaluation and preliminary investigation
JB Piotrowski T., Tefelski D.B., Sokołowska J.J.
ICCESEN 2014, 423, 2014
19*2014
Waste mineral powders as a components of polymer-cement composites
B Jaworska, JJ Sokołowska, P Łukowski, J Jaworski
Archives of Civil Engineering 61 (4), 199-210, 2015
152015
Discontinuous micro-fibers as intrinsic reinforcement for ductile Engineered Cementitious Composites (ECC)
D Zhang, J Yu, H Wu, B Jaworska, BR Ellis, VC Li
Composites Part B: Engineering 184, 107741, 2020
142020
Waste perlite powder as the potential microfiller of polymer composites
JB Łukowski P., Sokołowska JJ., Adamczewski G.
Mechanics and Materials, Ed. Jemioło S., Lutomirska M., Oficyna Wydawnicza …, 2013
12*2013
Structure and pharmaceutical formulation development of a new long-acting recombinant human insulin analog studied by NMR and MS
E Bednarek, J Sitkowski, W Bocian, P Borowicz, G Płucienniczak, ...
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis 135, 126-132, 2017
52017
Effect of pre-carbonation hydration on long-term hydration of carbonation-cured cement-based materials
D Zhang, X Cai, B Jaworska
Construction and Building Materials 231, 117122, 2020
32020
Ocena możliwości zastosowania materiałów odpadowych do wytwarzania kompozytów żywicznych
P Łukowski, JJ Sokołowska, B Jaworska, M Smarż
Mat. konf. I Konferencji naukowo-technicznej TECH-BUD, 2013
32013
Recombinant A22G–B31R-human insulin. A22 addition introduces conformational mobility in B chain C-terminus
P Borowicz, E Bednarek, W Bocian, J Sitkowski, B Jaworska, ...
Journal of biomolecular NMR 52 (4), 365-370, 2012
32012
The influence of the mineral additives on the carbonation of cement composites
P Woliński, P Woyciechowski, B Jaworska, G Adamczewski, D Tokarski, ...
MATEC Web of Conferences 196, 04062, 2018
22018
Analysis of the properties of expansive concrete with portland and blast furnace cement
W Jackiewicz-Rek, J Kuziak, B Jaworska
Archives of Civil Engineering 64 (4), 175-196, 2018
12018
Raspberry PI 3B+ microcomputer as a central control unit in intelligent building automation management systems
M Sałuch, D Tokarski, T Grudniewski, M Chodyka, JA Nitychoruk, ...
MATEC Web of Conferences 196, 04032, 2018
12018
Influence of cement substitution by calcareous fly ash on the mechanical properties of polymer-cement composites
B Jaworska, P Łukowski, J Jaworski
MATEC Web of Conferences 163, 03005, 2018
12018
Metodyka oceny chemoodporności betonu cementowego do elementów kanalizacyjnych
P Woyciechowski, JJ Sokołowska, B Jaworska
Ochrona przed korozją, 10--17, 2016
12016
Engineered Cementitious Composites (ECC) with limestone calcined clay cement (LC3)
D Zhang, B Jaworska, H Zhu, K Dahlquist, VC Li
Cement and Concrete Composites 114, 103766, 2020
2020
Influence of agricultural biomass fly ash cement substitution on the carbonation of cement and polymer-cement composites
D Stańczak, B Jaworska
Structure and Environment 12 (2), 2020
2020
Ceramic wastes arising in the process of urban regeneration–possibility of using them as cement substitute for concrete and mortar
B Zegardło, T Drzymała, W Andrzejuk, D Tokarski, J Nitychoruk, ...
Scientific Review Engineering and Environmental Sciences 2018 (4)), 452-462, 2018
2018
Influence of deflocculants on shear stress in hydromixture flow
B Jaworska, A Bartosik
JPhCS 1101 (1), 012010, 2018
2018
Influence of Method of Preparation of PC Mortar with Waste Perlite Powder on Its Rheological Properties
G Adamczewski, P Woyciechowski, P Łukowski, J Sokołowska, ...
International Congress on Polymers in Concrete, 443-448, 2018
2018
Corrigendum to" Structure and pharmaceutical formulation development of a new long-acting recombinant human insulin analog studied by NMR and MS"[J. Pharm. Biomed. Anal. 135 …
E Bednarek, J Sitkowski, W Bocian, P Borowicz, G Płucienniczak, ...
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis 148, 380, 2018
2018
Ceramiczne odpady budowlane powstające w procesie rewitalizacji miasta–badanie możliwości ich wykorzystania jako substytutu cementu do betonów i zapraw
B Zegardlo, T Drzymała, W Andrzejuk, D Tokarski, J Nitychoruk, ...
Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 27 (4 [82]), 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20