Wojciech Ciszewski
Title
Cited by
Cited by
Year
Wyłączenie światopoglądowe jako przedmiot dyskusji teoretycznoprawnej: próba systematyzacji
W Ciszewski
Forum Prawnicze, 2016
92016
Remedium wobec diagnozy, czyli jak liberalizm polityczny odpowiada na fakt niezgody
W Ciszewski, A Dyrda
Diametros, 13-33, 2013
72013
Czy wolność uprawnia do dyskryminowania
W Ciszewski
Rozważania teoretycznoprawne na kanwie sprawy drukarza z Łodzi, 36-53, 0
6
W stronę" miękkiej" neutralności światopoglądowej państwa
W Ciszewski
Państwo i Prawo 69 (6 (820)), 2014
52014
Zasada neutralności światopoglądowej państwa
W Ciszewski
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019
32019
Jaki jest cel zakazu dyskryminacji na rynku usług?
W Ciszewski
Filozofia w Praktyce 4, 2018
32018
Narrow or broad? Questioning the scope of public reason
W Ciszewski
Towarzystwo Doktorantów UJ, 2016
32016
Rozum publiczny w praktyce–kwestia legitymacji moralnej wniosku grupy posłów o stwierdzenie niekonstytucyjności przesłanki aborcyjnej
W Ciszewski
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 80 (3), 17-31, 2018
22018
Czy wolność uprawnia do dyskryminowania? Rozważania teoretycznoprawne na kanwie sprawy drukarza z Łodzi
W Ciszewski
Forum Prawnicze, 2017
22017
Republikańskie odczytanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
W Ciszewski
Przegląd Konstytucyjny, 2017
22017
Neutralność, demokracja, uspołecznienie
W Ciszewski
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78 (4), 81-91, 2016
22016
Conscientious Refusal of Abortion in Emergency Life-Threatening Circumstances and Contested Judgments of Conscience
W Ciszewski, T Żuradzki
The American Journal of Bioethics 18 (7), 62-64, 2018
12018
Zastosowania filozofii analitycznej w prawoznawstwie: Wprowadzenie1
P Banaś, W Ciszewski, A Dyrda, B Janik
AVANT, 2018
12018
Czy demokracja to rządy większości wyłonionej w wyborach?
W Ciszewski
Avant, 163-177, 2018
12018
Nonconsequential conception of neutrality
W Ciszewski
Ratio Legis, 119-136, 2018
12018
Czy idea republikańskiej neutralności jest możliwa do zrealizowania?
W Ciszewski
Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 2017
12017
Deontologiczne i konsekwencjalistyczne koncepcje uzasadnienia prawa własności intelektualnej
W Ciszewski
Warszawa: Wydawnictwo CH Beck, 2012
12012
Dopuszczalność handlu głosami a sprzedawanie „kiełbasy wyborczej”
W Ciszewski
Filozofia w Praktyce 6, 2020
2020
Nieudane samobójstwo polityczne–ustawa o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich 2020
J Flis, W Ciszewski
Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa, 2020
2020
Kontrowersje światopoglądowe w miejscu pracy–uwagi teoretycznoprawne do sprawy pracownika krakowskiej Ikea
W Ciszewski
Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 22 (1), 5-20, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20