Mieczysław Pawłowski
Mieczysław Pawłowski
Zweryfikowany adres z umcs.lublin.pl
TytułCytowane przezRok
B2B customers buying behavior
M Pawłowski, Z Pastuszak
International Journal of Synergy and Research 5, 19, 2017
52017
The Use of Clustering Methods and Machine Learning Algorithms in the Trading Enterprise for Customer Segmentation
M Pawlowski, J Banaœ
Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent …, 2016
12016
Wykorzystanie metody RFM do segmentacji klientów w celach marketingowych. Badanie na podstawie danych z firmy handlowej
M Pawłowski, J Banaś, Z Pastuszak
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia 50 (2), 2016
12016
Zarządzanie relacjami z klientami B2B w modelu operacyjnym Omnichannel na przykładzie rynku materiałów budowlanych
M Pawłowski
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (5, cz. 2 Agile Commerce-zarządzanie …, 2018
2018
Kreowanie wartości w dystrybucji wielokanałowej na rynku B2B
M Pawłowski
2018
Searching for information and making purchase decisions in b2b online stores. The case of the technical articles wholesale
Ł Wiechetek, M Pawłowski
2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2016
2016
The Study on Customer Preferences and the Searching Process in the Online Wholesale Using Search Log Analysis
Ł Wiechetek, M Pawłowski, M Wiechetek
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 17 (11, cz. 2 Agile Commerce …, 2016
2016
Analiza skuteczności prezentacji produktów w systemie sprzedaży B2B na przykładzie dystrybutora artykułów technicznych
M Pawłowski
Studia Informatica Pomerania, 2016
2016
Customer Profitability Calculation Based on Time-Driven ABC Model, Wholesaler Case
M Pawłowski, Z Pastuszak
rynku finansowego, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–9