Obserwuj
Anita Pollak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The effects of the big five personality traits on stress among robot programming students
A Pollak, M Dobrowolska, A Timofiejczuk, M Paliga
Sustainability 12 (12), 5196, 2020
232020
Stress in manual and autonomous modes of collaboration with a cobot
A Pollak, M Paliga, MM Pulopulos, B Kozusznik, MW Kozusznik
Computers in Human Behavior 112, 106469, 2020
202020
Work engagement-A systematic review of polish research
A Pollak, M Chrupała-Pniak, P Rudnicka, M Paliga
172017
Affective state during physiotherapy and its analysis using machine learning methods
P Romaniszyn-Kania, A Pollak, MD Bugdol, MN Bugdol, D Kania, ...
Sensors 21 (14), 4853, 2021
82021
The symphony of team flow in virtual teams. using artificial intelligence for its recognition and promotion
C Peifer, A Pollak, O Flak, A Pyszka, MA Nisar, MT Irshad, M Grzegorzek, ...
Frontiers in Psychology 12, 697093, 2021
72021
Zespół wirtualny jako przykład rozwiązania innowacyjnego i narzędzia do tworzenia innowacji
A Hilarowicz, A Pollak
Chowanna 2, 163-175, 2010
72010
Development and validation of the fluency in human-robot interaction scale. A two-wave study on three perspectives of fluency
M Paliga, A Pollak
International Journal of Human-Computer Studies 155, 102698, 2021
52021
Inteligencja emocjonalna, orientacja pozytywna i autentyczne przywództwo wśród polskich menedżerów. Doniesienie z badań
M Paliga, A Pollak
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 123-139, 2017
42017
Development and validation of the Influence Regulation and Deinfluentization Scale (DEI-beh)
B Kożusznik, A Pollak, D Adamek, D Grabowski
42015
Behavioral and physiological profile analysis while exercising—case study
P Romaniszyn, D Kania, MN Bugdol, A Pollak, AW Mitas
Information Technology in Biomedicine, 161-173, 2021
32021
Hybrid system of emotion evaluation in physiotherapeutic procedures
P Romaniszyn-Kania, A Pollak, M Danch-Wierzchowska, D Kania, ...
Sensors 20 (21), 6343, 2020
32020
DIMENSIONS OF WORK ETHIC AS PREDICTORS OF STRATEGIES TO COPE WITH STRESS/WYMIARY ETYKI PRACY JAKO PREDYKTORY STRATEGII RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
D Grabowski, A Pollak, A Czerw
Medycyna Pracy 68 (6), 711-725, 2017
32017
The relationships of psychological capital and influence regulation with job satisfaction and job performance
M Paliga, B Kożusznik, A Pollak, E Sanecka
PloS one 17 (8), e0272412, 2022
22022
Optimism as a protective factor against the psychological impact of COVID-19 pandemic through its effects on perceived stress and infection stress anticipation
S Puig-Perez, I Cano-López, P Martínez, MW Kozusznik, ...
Current Psychology, 1-15, 2022
22022
Research on the stability of the users of chair with a spherical base
R Michnik, M Chrzan, P Wodarski, A Bieniek, K Nowakowska, A Pollak, ...
Conference on Innovations in Biomedical Engineering, 299-307, 2017
22017
Wymiary etyki pracy jako predyktory strategii radzenia sobie ze stresem
D Grabowski, A Pollak, A Czerw
22017
Tactics of Influence and Deinfluentization, Personality and the Personal Sense of Power Among Polish Managers
M Paliga, A Pollak, B Kożusznik
Roczniki Psychologiczne 23 (3), 267-290, 2021
12021
Prężność psychiczna i orientacja pozytywna a wydajność pracowników. Rola psychologicznego zespołowego klimatu bezpieczeństwa.
M Paliga, M Chrupała-Pniak, A Pollak
Human Resource Management/Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi, 2019
12019
Wsparcie nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem EduMATRIX
AM Wijata, A Pollak, MD Bugdol, MJ Bieńkowska, AW Mitas
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016
12016
Propozycja walidacji bloczków EduMATRIX jako narzędzia dydaktycznego wspomagającego proces nauczania matematyki w klasach nauczania początkowego
A Pollak, AM Wijata, MJ Bieńkowska, AW Mitas
Edukacja-Technika-Informatyka 7 (4), 325-331, 2016
12016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20