Marcin Szymkowiak
Title
Cited by
Cited by
Year
The use of a three‐level M‐quantile model to map poverty at local administrative unit 1 in Poland
S Marchetti, M Beręsewicz, N Salvati, M Szymkowiak, Ł Wawrowski
Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society …, 2018
102018
Przyczynek do kalibracji w badaniach statystycznych z brakami odpowiedzi
M Szymkowiak
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 194-204, 2007
102007
Mapping Poverty at the Level of Subregions in Poland Using Indirect Estimation
M Szymkowiak, A Młodak, Ł Wawrowski
STATISTICS 609, 2017
72017
Big data w statystyce publicznej–nadzieje, osiągnięcia, wyzwania i zagrożenia
M Beręsewicz, M Szymkowiak
Ekonometria 2, 9-22, 2015
72015
Imputacja i kalibracja-nowe możliwosci estymacji w badaniach statystycznych z brakami odpowiedzi
M Szymkowiak
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 90-105, 2009
72009
Estymatory kalibracyjne w badaniach statystycznych
T Józefowski, M Szymkowiak
Wiadomości Statystyczne, 31-43, 2012
62012
Zastosowanie estymacji pośredniej uwzględniającej korelację przestrzenną w opisie niektórych charakterystyk rynku pracy,[w:] Klasyfikacja i analiza danych-teoria i zastosowania
T Klimanek, M Szymkowiak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 601-609, 2012
62012
Applying Market Basket Analysis to Official Statistical Data
M Szymkowiak, T Klimanek, T Józefowski
Econometrics 22 (1), 39-57, 2018
42018
Konstrukcja estymatorów kalibracyjnych wartości globalnej z uwzględnieniem wektora zmiennych instrumentalnych
M Szymkowiak
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 122-144, 2010
42010
Imputacja i kalibracja jako remedium na braki odpowiedzi w badaniu budżetów gospodarstw domowych
J Paradysz, M Szymkowiak
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia 14 (1169 …, 2007
42007
Imputacja i kalibracja jako remedium na braki odpowiedzi w badaniu budżetów gospodarstw domowych,[w:] Taksonomia 14, red. K. Jajuga, M. Walesiak
J Paradysz, M Szymkowiak
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007
42007
Estymatory kalibracyjne stosowane w Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r.
M Szymkowiak
Wiadomości Statystyczne 11, 1-16, 2014
32014
ANALIZA SKUPIEŃ WYBRANYCH LOKALNYCH RYNKÓW NIERUCHOMOŚCI W POLSCE Z WYKORZYSTANIEM INTERNETOWYCH ŹRÓDEŁ DANYCH.
M Beręsewicz, M Szymkowiak
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
22016
Badania porównawcze atrakcyjności turystycznej powiatów z uwzględnieniem ich otoczenia
P Łysoń, M Szymkowiak, Ł Wawrowski
Wiadomości Statystyczne, 45-57, 2016
22016
Zastosowanie estymatora typu SPREE w szacowaniu liczby osób bezrobotnych w przekroju podregionów
T Józefowski, M Szymkowiak
STUDIA 1 (10), 259, 2013
22013
Calibration Estimators for Quantiles in Surveys with Non-response
M Szymkowiak
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 60-75, 2009
22009
Conference Report: European R Users Meeting 2016
M Beresewicz, A Alvarez, P Biecek, MK Dyderski, M Kosinski, J Nowosad, ...
R JOURNAL 9 (1), 501-504, 2017
12017
Wykorzystanie uogólnionej miary odległości do porządkowania liniowego powiatów województwa podkarpackiego w świetle funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park …
T Józefowski, M Szymkowiak
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 135-143, 2015
12015
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Small Area Estimation 2014
M Szymkowiak
Wiadomości Statystyczne, 85-93, 2015
12015
Badanie możliwości wykorzystania informacji pochodzących z rejestrów administracyjnych do kalibracji w krótkookresowej i rocznej statystyce przedsiębiorstw
M Szymkowiak
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 140-156, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20