Rafał Kopczewski
Rafał Kopczewski
Verified email at wat.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Development and standardization of intelligent transport systems
G Nowacki, C Krysiuk, R Kopczewski, B Paszukow
452012
Dangerous goods transport problems in the European Union and Poland
G Nowacki, C Krysiuk, R Kopczewski
TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea …, 2016
162016
Zagrożenia chemiczne i ekologiczne podczas przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
R Kopczewski, G Nowacki, B Zakrzewski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18 (9), 85--92, 2017
112017
Projekt struktury funkcjonalnej systemu bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
R Kopczewski, G Nowacki, C Krysiuk
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17, 2016
32016
Mercedes-Benz Citaro C2 Light Hybrid–Autobus roku 2019
Z Rusak
Autobusy–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 224 (10), 12-19, 2018
22018
Ocena stanu bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w Polsce
R Kopczewski, G Nowacki
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 20, 2019
12019
State evaluation of road transport safety of dangerous goods in Poland
R Kopczewski, G Nowacki
AUTOBUSY–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 21 (3), 49-56, 2019
2019
Wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych do monitorowania pojazdów przewożących towary niebezpieczne
R Kopczewski, G Nowacki
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 20, 2019
2019
Modern technology application for the road transport of dangerous goods
G Nowacki, R Kopczewski
Archives of Transport System Telematics 12, 2019
2019
Via Carpathia–a key element of the development of Eastern Poland
B Zakrzewski, G Nowacki, R Kopczewski
AUTOBUSY–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 19 (10), 41-47, 2018
2018
Via Carpathia kluczowym elementem rozwoju Polski Wschodniej
B Zakrzewski, G Nowacki, R Kopczewski
Autobusy–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 224 (10), 41-47, 2018
2018
The evaluation of safety state on road transport of dangerous goods
R Kopczewski, G Nowacki
AUTOBUSY–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 19 (9), 270-278, 2018
2018
Ewaluacja stanu bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w Polsce
R Kopczewski, G Nowacki
Autobusy–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 223 (9), 270-278, 2018
2018
The A2 motorway as a key element of Eastern Poland’s transport infrastructure
B Zakrzewski, G Nowacki, R Kopczewski
AUTOBUSY–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 19 (6), 287-298, 2018
2018
Purport of the Via Baltica route for the security and development of north-eastern Poland
B Zakrzewski, G Nowacki, R Kopczewski
AUTOBUSY–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 19 (6), 299-308, 2018
2018
Autostrada A2 kluczowym elementem infrastruktury transportowej wschodniej Polski
B Zakrzewski, G Nowacki, R Kopczewski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 19 (6), 287--298, CD, 2018
2018
Analyze of road transport dangerous goods security in Poland and the EU
R Kopczewski, G Nowacki
AUTOBUSY–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 19 (4), 66-74, 2018
2018
Analiza zabezpieczenia przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w Polsce oraz ue
R Kopczewski, G Nowacki
Autobusy–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 218 (4), 66-74, 2018
2018
Via Baltica i jej znaczenie dla bezpieczeństwa i rozwoju Polski północno-wschodniej
B Zakrzewski, G Nowacki, R Kopczewski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 19 (6), 299--308, CD, 2018
2018
Zabezpieczenie stadionów przed atakami terrorystycznymi podczas imprez masowych
B Paszukow, R Kopczewski, G Nowacki
Studia Administracji i Bezpieczeństwa, 171-184, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20