Lucyna Gumińska
Lucyna Gumińska
Verified email at wilis.pg.gda.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Analysis of signalized intersections in the context of pedestrian traffic
J Oskarbski, L Guminska, M Miszewski, I Oskarbska
Transportation research procedia 14, 2138-2147, 2016
152016
Ochrona pieszych
K Jamroz, S Gaca, L Michalski, M Kieć, M Budzyński, L Gumińska, ...
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Sekretariat Krajowej Rady …, 2014
72014
Wpływ barier ochronnych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego
M Antoniuk, L Gumińska, Ł Jeliński, J Wachnicka
Logistyka 4, 46-53, 2014
72014
Protection of Pedestrians
K Jamroz, S Gaca, L Michalski, M Kieć, M Budzyński, L Gumińska, ...
Guidelines for pedestrian traffic organizers (in Polish)(National Road …, 0
7
Growing role of walking and cycling and the associated risks
R Okraszewska, K Birr, L Gumińska, L Michalski
MATEC Web of Conferences 122, 01006, 2017
62017
The influence of accumulation area and the length of pedestrian route on functioning of roundabouts with traffic signals
L Guminska, W Kustra
Transportation Research Procedia 3, 1041-1050, 2014
62014
Wielopoziomowe modelowanie ruchu-koncepcja i doświadczenia praktyczne
K Jamroz, J Oskarbski, W Kustra, L Gumińska
VIII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu: Problemy komunikacyjne miast w …, 2011
62011
Ochrona pieszych. Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego
K Jamroz, S Gaca, L Michalski, M Kieć, M Budzyński, L Gumińska, ...
Protection of Pedestrians. Guidelines for Pedestrian Traffic Organizer …, 2014
52014
Effects of Road Infrastructure on Pedestrian Safety
M Budzynski, L Guminska, K Jamroz, T Mackun, P Tomczuk
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 603 (4), 042052, 2019
42019
The effects of selected factors on pedestrian crossings in urban areas
L Gumińska
MATEC Web of Conferences 122, 01003, 2017
42017
Methodology of research on the impact of ITS services on the safety and efficiency of road traffic using transport models
J Oskarbski, L Gumińska, T Marcinkowski, K Mowiński, I Oskarbska, ...
MATEC Web of Conferences 231, 02008, 2018
32018
The application of microscopic models in the study of pedestrian traffic
J Oskarbski, L Gumińska
MATEC Web of Conferences 231, 03003, 2018
32018
Wyniki badań parkingowych w obszarze śródmieścia Gdyni
K Jamroz, J Oskarbski, L Gumińska, J Zarembski
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2015
32015
Widoczność na przejściach dla pieszych
K Jamroz, L Gumińska, J Rychlewska, T Mackun
Drogownictwo, 2015
32015
Zastosowanie wielopoziomowego modelu ruchu dla systemu TRISTAR
K Jamroz, J Oskarbski, L Gumińska, W Kustra
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2012
32012
Analiza bezpieczeństwa ruchu na rondach
K Jamroz, L Gumińska
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2010
32010
Influence of Toll Collection Method on Motorways on Traffic Safety and Efficiency
J Oskarbski, L Gumińska, K Żarski
International Conference on Transport Systems Telematics, 142-156, 2018
22018
Pedestrian safety in road traffic–studies, recommendations and proposed improvements
M Budzyński, L Gumińska, Ł Jeliński, M Kieć
MATEC Web of Conferences 122, 1-7, 2017
22017
Report on the traffic model development for SUMP
S Gdynia’s, J Oskarbski, K Jamroz, T Budziszewski, K Birr, G Oskarbski, ...
Implementation Status Report G 3, 2016
12016
Funkcjonowanie skrzyżowań z wyspą centralną ze zmienną wielkością wewnętrznych powierzchni akumulacji
L Gumińska, W Kustra, WIL i Środowiska
IX Konferencja Naukowo-Techniczna, Problemy komunikacyjne miast w warunkach …, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20