Obserwuj
Wojciech Marcin Czerski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
W Czerski
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
112017
Badania eyetrackingowe - historia i teraźniejszość
W Czerski, R Wawer
Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne w nauce, technice i …, 2009
102009
Ryzyko uzależnienia studentów od mediów społecznościowych na przykładzie Facebooka
WM Czerski, E Gonciarz
Lubelski Rocznik Pedagogiczny 36 (4), 133-152, 2017
82017
Nomofobia–szczególnie groźna odmiana uzależnienia od telefonu komórkowego
W Czerski
Edukacja-Technika-Informatyka 9 (3), 212-217, 2018
62018
Nowe uzależnienia XXI wieku jako problem zdrowotny
M Duda, W Czerski
Wybrane problemy i zagrożenia bezpieczeństwa człowieka, 9-29, 2018
52018
Ryzyko uzależnienia studentów od mediów społecznościowych na przykładzie Facebooka. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 36 (4), 133–152
WM Czerski, E Gonciarz
52017
„Cyfrowa szkoła”–szansa, czy zagrożenie dla edukacji?
W Czerski, R Wawer
Dydaktyka informatyki, 104-113, 2014
52014
Health behaviours and the intensity of Facebook usage among students
WM Czerski
Rozprawy Społeczne 15 (1), 30-47, 2021
3*2021
Cyfrowe kompetencje nauczycieli
WM Czerski
Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy 6, 64-67, 2019
32019
Manipulacja informacją jednym z kluczowych problemów współczesnego świata mediów
WM Czerski
Dydaktyka Informatyki 14, 55-65, 2019
32019
Digital Exclusion One of the Problems of Digital Education Day / Wykluczenie cyfrowe jednym z problemów edukacji doby cyfrowej
WM Czerski
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 14 (3), 63-75, 2020
2*2020
Wybrane zagrożenia współczesnego społeczeństwa informacyjnego
WM Czerski
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa 11 (4), 95-103, 2018
22018
Narzędzia informatyczne wspomagające pracę nowoczesnego naukowca
W Czerski
Edukacja-Technika-Informatyka 8 (1), 199-204, 2017
22017
Ewolucja katalogu kompetencji informacyjnych nauczycieli
W Czerski
Dydaktyka Informatyki 12, 180-186, 2017
22017
Multibook a tradycyjna książka w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
W Czerski
Edukacja-Technika-Informatyka 4 (2), 196-202, 2013
22013
Information Overload – a Challenge for Education in the Digital Age / Przeciążenie informacyjne wyzwaniem dla edukacji doby cyfrowej
WM Czerski
Przegląd Pedagogiczny 2, 74-84, 2020
12020
Nowoczesny nauczyciel akademicki w dobie COVID-19
W Czerski
Dydaktyka informatyki 15, 104-119, 2020
12020
Intensive Use of Facebook and Social Competences and Understanding of Emotions among Young Adults / Intensywność użytkowania Facebooka a kompetencje społeczne i rozumienie …
WM Czerski
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 14 (1), 26-42, 2020
1*2020
Zjawisko uzależnienia od smartfonu dzieci i młodzieży w świetle wybranej literatury
WM Czerski
Edukacja-Technika-Informatyka 10 (2), 257-263, 2019
12019
Nowe sposoby nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej
W Czerski
Dydaktyka informatyki 13, 129-134, 2018
12018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20