Obserwuj
Wojciech Marcin Czerski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
W Czerski
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
122017
Ryzyko uzależnienia studentów od mediów społecznościowych na przykładzie Facebooka
WM Czerski, E Gonciarz
Lubelski Rocznik Pedagogiczny 36 (4), 133-152, 2017
11*2017
Nomofobia–szczególnie groźna odmiana uzależnienia od telefonu komórkowego
W Czerski
Edukacja-Technika-Informatyka 9 (3), 212-217, 2018
102018
Information Overload – a Challenge for Education in the Digital Age / Przeciążenie informacyjne wyzwaniem dla edukacji doby cyfrowej
WM Czerski
Przegląd Pedagogiczny 2, 74-84, 2020
92020
Badania eyetrackingowe–historia i teraźniejszość,[w:] Jastriebow A.(red.)
W Czerski, R Wawer
Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne w nauce, technice i …, 2009
92009
Health behaviours and the intensity of Facebook usage among students
WM Czerski
Rozprawy Społeczne 15 (1), 30-47, 2021
6*2021
Digital Exclusion One of the Problems of Digital Education Day / Wykluczenie cyfrowe jednym z problemów edukacji doby cyfrowej
WM Czerski
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 14 (3), 63-75, 2020
6*2020
Nowe uzależnienia XXI wieku jako problem zdrowotny
M Duda, W Czerski
Wybrane problemy i zagrożenia bezpieczeństwa człowieka, 9-29, 2018
62018
Manipulacja informacją jednym z kluczowych problemów współczesnego świata mediów
WM Czerski
Dydaktyka Informatyki 14, 55-65, 2019
52019
„Cyfrowa szkoła”–szansa, czy zagrożenie dla edukacji?
W Czerski, R Wawer
Dydaktyka informatyki, 104-113, 2014
52014
Cyfrowe kompetencje nauczycieli
WM Czerski
Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy 6, 64-67, 2019
32019
Wybrane zagrożenia współczesnego społeczeństwa informacyjnego
WM Czerski
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa 11 (4), 95-103, 2018
32018
Polska adaptacja i walidacja Nomophobia Questionnaire (NMP-Q)
WM Czerski
Alcoholism & Drug Addiction / Alkoholizm i narkomania 34 (3), 153-176, 2021
2*2021
Syndrom FoMO w świetle polskiej i zagranicznej literatury
WM Czerski
Nowe media i informatyzacja a poznawcze i społeczne funkcjonowanie jednostek …, 2021
22021
Zjawisko uzależnienia od smartfonu dzieci i młodzieży w świetle wybranej literatury
WM Czerski
Edukacja-Technika-Informatyka 10 (2), 257-263, 2019
22019
Nowe sposoby nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej
W Czerski
Dydaktyka informatyki 13, 129-134, 2018
22018
Narzędzia informatyczne wspomagające pracę nowoczesnego naukowca
W Czerski
Edukacja-Technika-Informatyka 8 (1), 199-204, 2017
22017
Ewolucja katalogu kompetencji informacyjnych nauczycieli
W Czerski
Dydaktyka Informatyki 12, 180-186, 2017
22017
Związki technologii informacyjnych z neuroestetyką. Weryfikacja eyetrackingowa nieistniejących obrazów–przygotowanie badań
R Wawer, W Czerski
Dydaktyka informatyki 9, 222-234, 2014
22014
Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
W Czerski
Edukacja-Technika-Informatyka 5 (2), 82-87, 2014
22014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20