Obserwuj
Wojciech Bujalski
Wojciech Bujalski
Warsaw University of Technology, Institute of Heat Engineering, Power Division
Zweryfikowany adres z pw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Energy and exergy analysis of adiabatic compressed air energy storage system
L Szablowski, P Krawczyk, K Badyda, S Karellas, E Kakaras, W Bujalski
Energy 138, 12-18, 2017
1372017
Operational optimization in district heating systems with the use of thermal energy storage
M Leśko, W Bujalski, K Futyma
Energy 165, 902-915, 2018
842018
Selection of refrigerants for a modified organic Rankine cycle
J Kajurek, A Rusowicz, A Grzebielec, W Bujalski, K Futyma, Z Rudowicz
Energy 168, 1-8, 2019
552019
Modeling of district heating networks for the purpose of operational optimization with thermal energy storage
M Leśko, W Bujalski
Archives of thermodynamics 38 (4), 2017
342017
Experimental investigation of CO2 separation from lignite flue gases by 100 cm2 single Molten Carbonate Fuel Cell
J Milewski, W Bujalski, M Wołowicz, K Futyma, J Kucowski, R Bernat
International Journal of Hydrogen Energy 39 (3), 1558-1563, 2014
342014
Dataset level explanation of heat demand forecasting ANN with SHAP
J Białek, W Bujalski, K Wojdan, M Guzek, T Kurek
Energy 261, 125075, 2022
322022
Reducing CO2 emissions from a gas turbine power plant by using a molten carbonate fuel cell
J Milewski, R Bernat, J Lewandowski
Proceedings of the World Congress on Engineering 3, 4-6, 2012
21*2012
Dynamic model of a molten carbonate fuel cell 1 kW stack
A Szczśniak, J Milewski, Ł Szabłowski, W Bujalski, O Dybiński
Energy 200, 117442, 2020
202020
Seasonal thermal energy storage-a size selection
J Milewski, M Wołowicz, W Bujalski
Applied Mechanics and Materials 467, 270-276, 2014
172014
Possibilities of transition from centralized energy systems to distributed energy sources in large polish cities
D Chwieduk, W Bujalski, B Chwieduk
Energies 13 (22), 6007, 2020
162020
Heat Accumulator in Large District Heating Systems: Simulation and Optimisation
K Badyda, W Bujalski, J Milewski, M Warchoł
Turbo Expo: Power for Land, Sea, and Air 44007, 39-44, 2010
112010
Optimization of electricity and heat generation in large CHP plant equipped with a heat accumulator
W Bujalski
Rynek Energii 21, 7-11, 2012
102012
Selected issues related to heat storage tank modelling and optimisation aimed at forecasting its operation
K Badyda, G Niewiński, W Bujalski, M Warchoł
Archives of Thermodynamics 32 (3), 3-31, 2011
102011
Modelowanie pracy zasobnika w celu prognozowania obciążenia elektrociepłowni
K Badyda, W Bujalski
Rynek Energii, 61-67, 2009
102009
New emission conditions of power industry as the result of implementation of the Climate and Energy package
K Badyda, W Bujalski, J Lewandowski
Polish Journal of Environmental Studies 21 (5a), 2012
92012
Off-design operation of an 900 MW-class power plant with utilization of low temperature heat of flue gases
J Milewski, W Bujalski, M Wolowicz, K Futyma, J Kucowski
Journal of Power Technologies 95 (3), 221, 2015
72015
Boosting the efficiency of an 800 mw-class power plant through utilization of low temperature heat of flue gases
M Wołowicz, J Milewski, K Futyma, W Bujalski
Applied Mechanics and Materials 483, 315-321, 2014
72014
Experimental Investigation of CO2 Separation from Lignite Flue Gases by 100 cm2 Single Molten Carbonate Fuel Cell
J Milewski, W Bujalski, M Wołowicz, K Futyma, R Bernat
Applied Mechanics and Materials 376, 299-303, 2013
62013
Identyfikacja modelu matematycznego turbiny parowej z wykorzystaniem pomiarów z rozproszonego systemu sterowania (DCS)
W Bujalski, J Lewandowski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika, 31-40, 2001
62001
Operational optimization in district heating systems using thermal inertia of buildings
M Leśko, W Bujalski
Rynek Energii, 52--58, 2016
52016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20