Obserwuj
Krzysztof Wach
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie
K Wach
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
1842012
Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji
A Surdej, K Wach
Difin, Warszawa, 2010
1812010
Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych
K Wach
Przedsiębiorczość-Edukacja, 246-257, 2013
1342013
Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej
K Wach
Kraków: Wolters Kluwers Polska, 2006
126*2006
Entrepreneurial intentions of students in Poland in the view of Ajzen's theory of planned behaviour
K Wach, L Wojciechowski
Entrepreneurial Business and Economics Review 4 (1), 83, 2016
1142016
Internationalization of SMEs: Context, Models and Implementation
N Daszkiewicz, K Wach
Gdańsk University of Technology Publishers, 2012
1042012
Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw
K Wach
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008
902008
Entrepreneurial orientation and business internationalisation process: The theoretical foundations of international entrepreneurship
K Wach
Entrepreneurial Business and Economics Review 3 (2), 9, 2015
842015
Motives for going international and entry modes of family firms in Poland
N Daszkiewicz, K Wach
Journal of Intercultural Management 6 (2), 5-18, 2014
822014
Entrepreneurship in International Business: International Entrepreneurship as the Intersection of Two Fields
K Wach, C Wehrmann
International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries, 9-22, 2014
712014
Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych
N Daszkiewicz, K Wach
Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013
712013
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury
K Wach
Przedsiębiorczość-Edukacja 11, 24-36, 2015
612015
Europeanisation of entrepreneurship education in Europe–looking back and looking forward
K Wach
Horyzonty Wychowania 13 (26), 11-31, 2014
592014
Determinants of inward FDI into Visegrad countries: Empirical evidence based on panel data for the years 2000–2012
K Wach, L Wojciechowski
Economics and Business Review 2 (1), 34-52, 2016
532016
Interantionalisation and Globalisation as the Wider Context of Europeanisation Processes from the Macro-and Microeconomic Perspective
K Wach
Horyzonty Polityki 5 (10), 11-30, 2014
532014
Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową
K Wach
Horyzonty Wychowania 13 (28), 11-32, 2014
522014
Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej
K Wach
Przedsiębiorczość i zarządzanie 16 (7.3), 25-40, 2015
492015
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian
K Wach
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P …, 2007
492007
Impact of cultural and social norms on entrepreneurship in the EU: cross-country evidence based on GEM survey results
K Wach
Zarządzanie w Kulturze 16 (1), 2015
472015
Familiness and born globals: rapid internationalisation among Polish family firms
K Wach
Journal of Intercultural Management 6 (3), 177-186, 2014
452014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20