Follow
Krzysztof Wach
Title
Cited by
Cited by
Year
Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie
K Wach
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
1912012
Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji
A Surdej, K Wach
Difin, Warszawa, 2010
1882010
Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour.
K Wach, L Wojciechowski
Entrepreneurial Business & Economics Review 4 (1), 2016
1382016
Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych
K Wach
Przedsiębiorczość-Edukacja 9, 246-257, 2013
1382013
Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej
K Wach
Kraków: Wolters Kluwers Polska, 2006
128*2006
Internationalization of SMEs: Context, Models and Implementation
N Daszkiewicz, K Wach
Gdańsk University of Technology Publishers, 2012
1192012
Entrepreneurial orientation and business internationalisation process: The theoretical foundations of international entrepreneurship
K Wach
Entrepreneurial Business and Economics Review 3 (2), 9-24, 2015
992015
Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw
K Wach
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008
932008
Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych
N Daszkiewicz, K Wach
Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013
882013
Motives for going international and entry modes of family firms in Poland
N Daszkiewicz, K Wach
Journal of Intercultural Management 6 (2), 5-18, 2014
832014
Entrepreneurship in International Business: International Entrepreneurship as the Intersection of Two Fields
K Wach, C Wehrmann
International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries, 9-22, 2014
802014
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury
K Wach
Przedsiębiorczość-Edukacja 11, 24-36, 2015
712015
Perceived public support and entrepreneurship attitudes: A little reciprocity can go a long way!
W Nowiński, MY Haddoud, K Wach, R Schaefer
Journal of Vocational Behavior 121, 103474, 2020
682020
Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe–Looking Back and Looking Forward
K Wach
Horyzonty Wychowania 13 (26), 11-31, 2014
622014
Entrepreneurial orientation, knowledge utilization and internationalization of firms
K Wach, A Głodowska, M Maciejewski
Sustainability 10 (12), 4711, 2018
592018
Determinants of inward FDI into Visegrad countries: Empirical evidence based on panel data for the years 2000–2012
K Wach, L Wojciechowski
Economics and Business Review 2 (1), 34-52, 2016
582016
Internationalisation and globalisation as the wider context of Europeanisation processes from the macro-and microeconomic perspective
K Wach
Horyzonty Polityki 5 (10), 11-30, 2014
562014
Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową
K Wach
Horyzonty Wychowania 13 (28), 11-32, 2014
552014
Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej
K Wach
Przedsiębiorczość i zarządzanie 16 (7.3), 25-40, 2015
522015
Impact of cultural and social norms on entrepreneurship in the EU: Cross-country evidence based on GEM survey results
K Wach
Zarządzanie w Kulturze 16 (1), 15-29, 2015
522015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20