Obserwuj
Henryk Niestrój
Henryk Niestrój
Archiwum Państwowe w Opolu
Zweryfikowany adres z opole.ap.gov.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
E Badura, M Błachucki, X Konarski, M Maciejewski, H Niestrój, ...
Ministerstwo Cyfryzacji, 2016
42016
Sąd obwodowy w strukturze sądownictwa niemieckiego. Ustrój sądów na Śląsku od czasów habsburskich do 1945 r. Struktury i zasady funkcjonowania sądu obwodowego. Problemy …
Niestrój
Archiwa Państwowe, Referaty archiwistów: 12. http://archiwa.gov.pl …, 2005
4*2005
Dokument elektroniczny–zarys problematyki
H Niestrój
W: ArchNet Naukowy Portal Archiwalny, 0
3
„Racjonalizacja pracy archiwisty
H Niestrój
Próba modelowego przedstawienia archiwisty połowy XXI wieku.” W „Archiwista …, 0
2
Ewidencjonowanie zasobu archiwalnego
Niestrój, Laszuk, Wąsowicz
Postępowanie z materiałami archiwalnymi w archiwach kościelnych. Katalog …, 2021
2021
Prawne aspekty udostępniania oryginałów i kopii materiałów archiwalnych w archiwach kościelnych
H Niestrój
Archiwa kościelne w niepodległej Polsce, 273-284, 2020
2020
Zasób archiwalny
H Niestrój
Zasada zespołowości w praktyce archiwów państwowych. Studia i materiały, pod …, 2017
2017
Retrokonwersja pomocy archiwalnych
H Niestrój
Archeion 117, 41-53, 2016
2016
Czy warto digitalizować materiały archiwalne?
Niestrój
CzasyPismo o historii Górnego Śląska 1 (7), 2015
2015
Krajowy Urząd Dokumentacji Fotograficznej – Górny Śląsk (Landesbildstelle Oberschlesien) w zasobie Narodowego Archiwum Cyfrowego
Niestrój
Dziedzictwo kulturowe Śląska, XVIII Seminarium Śląskie, Kamień Śląski 2013 …, 2015
2015
Landratura opolska podczas drugiej wojny światowej – organizacja i funkcjonowanie urzędu
Niestrój
Archeion 115, 2014
2014
Tранспорты советскиx военнопленныx в kонцентрационный лагерь Ayшвитц
Niestrój
Bоенно-исторический Aрхив 7 (127), 2010
2010
Zarys dziejów wybranych miejscowości dawnego powiatu kozielskiego w oparciu o materiały zespołu sądu obwodowego w Koźlu (Amtsgericht Cosel)
Niestrój
Archnet. Naukowy Portal Archiwalny [http://www.archiwa.net/index.php?option …, 2010
2010
Staatsarchiv Oppeln (Archiwum Państwowe w Opolu)
Niestrój
Adel in Schlesien. Repertorium: Forschungsperspektiven - Quellenkunde …, 2010
2010
Sąd obwodowy w Prudniku (Amtsgericht Neustadt O.S) jako przykład struktury i funkcjonowania sądu obwodowego na Górnym Śląsku przed 1945 r.
Niestrój
Confinium. Materiały do historii Śląska” 3, 2008
2008
Źródła do monografii miejscowości górnośląskich
Niestrój
Pomagamy sobie w pracy. Opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny 3, 5-17, 2008
2008
Obóz dla jeńców francuskich (1870-1871)
DK H. Niestrój
Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870-1946) pod red. Edmunda Nowaka, 2006
2006
Z dziejów komunikacji drogowej w gminie Zbrosławice
Niestroj
Entenring. Materiały do dziejów Tarnowskich Gór i okolicy 4, 2006
2006
Zbrosławickie początki
Niestrój
Montes Tarnovicensis 18, 2005
2005
Samoloty i okręty w Zbrosławicach
Niestrój
Entenring 2, 2005
2005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20