Obserwuj
Grzegorz Polok
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Assessment of the activities of European cultural heritage tourism sites during the COVID-19 pandemic
M Naramski, AR Szromek, K Herman, G Polok
Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 8 (1), 55, 2022
282022
Visual component of destination brands as a tool for communicating sustainable tourism offers
A Adamus-Matuszyńska, P Dzik, J Michnik, G Polok
Sustainability 13 (2), 731, 2021
242021
A systemic approach to city image building. The case of Katowice city
A Adamus-Matuszyńska, J Michnik, G Polok
Sustainability 11 (16), 4470, 2019
172019
A business model for spa tourism enterprises: transformation in a period of sustainable change and humanitarian crisis
AR Szromek, G Polok
Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 8 (2), 72, 2022
162022
The idea of corporate social responsibility in the opinion of future managers—Comparative research between Poland and Georgia
I Zdonek, A Mularczyk, G Polok
Sustainability 13 (13), 7045, 2021
132021
The method and scope of open innovation exchange in tourist destinations–Analysis of the opinions of tourism experts from Prague and Cracow
AR Szromek, Z Kruczek, B Walas, G Polok
Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 9 (1), 100005, 2023
112023
Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej
M Kapias, K Kasperek, G Polok
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008
112008
Zarządzanie zespołem
A Całek, M Jaśniok, K Kasperek, M Piłat, G Pollok
Motywacja i działanie., WAE Katowice, 2009
92009
Biznes, prawo, etyka
W Gasparski, J Jabłońska-Bonca, WA i Profesjonalne
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
82009
W kierunku zaufania organizacyjnego. komunikowanie i jakość relacji między przełożonym a podwładnym w sądach powszechnych
A Austen, I Marzec, G Polok
Organization and Management 181 (2), 175-187, 2018
62018
Aksjologia w czasach kultury młodości: szkic do portretu
M Kapias, A Lipski, G Polok
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
62012
Osoba-cnota-wartość: wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego
M Kapias, G Polok
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008
62008
Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie
M Jaśniok, A Całek, G Polok, K Kasperek, M Piłat
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2011
52011
W drodze do siebie
G Polok
Księgarnia św. Jacka, 2010
52010
Zarządzanie zespołem
M Jaśniok, A Całek, G Polok, K Kasperek, M Piłat
Motywacja i działanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2009
52009
Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym: praca zbiorowa
I Celary, G Polok
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008
52008
Wykłady z etyki gospodarczej elementem kształtowania postaw przedsiębiorczych studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach–raport z badań własnych
G Polok
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, 108-113, 2007
52007
Osoba–Cnota–Wartość
M Kapias, G Polok
Katowice: Publisher of the University of Economics in Katowice, 2007
52007
Przebieg procesu zmian w organizacji–przegląd wybranych koncepcji zmian
K Wybrańczyk, G Polok, M Naramski, AR Szromek
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 623-634, 2018
42018
Wpływ uzależnienia od pracy zawodowej, rozpadu rodziny oraz alkoholizmu na współistniejące zachowania wśród osób do 35 roku życia
G Polok, AR Szromek, M Krannich, K Wybrańczyk
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2018
42018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20