Grzegorz Polok
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Observation of the decay Bs0→ D¯ 0ϕ
R Aaij, B Adeva, M Adinolfi, C Adrover, A Affolder, Z Ajaltouni, J Albrecht, ...
Physics Letters B 727 (4-5), 403-411, 2013
442013
Biznes, prawo, etyka
W Gasparski, J Jabłońska-Bonca
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
82009
Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej
M Kapias, K Kasperek, G Polok
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008
72008
Zarządzanie zespołem
A Całek, M Jaśniok, K Kasperek, M Piłat, G Pollok
Motywacja i działanie., WAE Katowice, 2009
62009
Zarządzanie zespołem
M Jaśniok, A Całek, G Polok, K Kasperek, M Piłat
Motywacja i działanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2009
52009
Osoba-cnota-wartość: wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego
M Kapias, G Polok
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008
52008
Osoba–Cnota–Wartość
M Kapias, G Polok
Katowice: Publisher of the University of Economics in Katowice, 2007
52007
Aksjologia w czasach kultury młodości: szkic do portretu
M Kapias, A Lipski, G Polok
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
42012
Preferencje aksjologiczne studentów jako wezwanie do dawania świadectwa dla chrześciańskich pracowników nauki
G Polok
Naukа–Etyka–Wiara–2007: Konferencja chrześciańskiego forum pracowników nauki …, 2007
42007
Wykłady z etyki gospodarczej elementem kształtowania postaw przedsiębiorczych studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach–raport z badań własnych
G Polok
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, 108-113, 2007
42007
Prawe sumienie człowieka-luksus czy powinność?
M Kapias, G Polok
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013
32013
W drodze do siebie
G Polok
Księgarnia św. Jacka, 2010
32010
Erozja autorytetu nauczyciela akademickiego–czy ta tendencja może ulec zmianie?
G Polok
Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym 13 (2), 25-33, 2010
32010
Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym: praca zbiorowa
I Celary, G Polok
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008
32008
A Systemic Approach to City Image Building. The Case of Katowice City
A Adamus-Matuszyńska, J Michnik, G Polok
Sustainability 11 (16), 4470, 2019
22019
Instytucjonalne formy wsparcia młodzieży akademickiej pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych
G Polok
Drukarnia i Wydawnictwo KAGA-DRUK, 2015
22015
Istota public relations w świadomości studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Ekonomicznej w Katowicach w świetle przeprowadzonych badań
G Polok
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 286-297, 2011
22011
Rola wyższej szkoły ekonomicznej w propagowaniu wiedzy o społecznej odpowiedzialności biznesu
G Polok
Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 185-205, 2011
22011
Najważniejsze wartości studentów pierwszego roku Akademii Ekonomicznej w Katowicach
G Polok
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006
22006
ASYSTENCKIE WARSZTATY PEDAGOGICZNE JAKO ELEMENT DOSKONALENIA JAKOŚCI PROCESU DYDAKTYCZNEGO W AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH
G Polok, K Wachstiel
Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym …, 2005
22005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20