Follow
Dawid Krysiński
Title
Cited by
Cited by
Year
Wszystko, co złe, to reforma. O utracie statusu miasta wojewódzkiego w dyskursie kaliszan
D Krysiński
Przegląd Socjologiczny 4 (63), 25-42, 2013
132013
Continuity and contestation. Structural and cultural background of transportation preferences in Poland
D Krysiński, J Szczepański
Social Space 19, 111-142, 2020
11*2020
The attitude of the academic community towards distance learning: A lesson from a national lockdown
M Migocka-Patrzałek, M Dubińska-Magiera, D Krysiński, S Nowicki
Electronic Journal of e-Learning 19 (4), pp262-281, 2021
92021
Social acceptance for energy efficient solutions in renovation processes
D Krysiński, P Nowakowski, P Dana
Proceedings 1 (7), 689, 2017
82017
Raport z badania: Możliwości zastosowania pracy zdalnej w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych
D Krysiński
Instytut Badawczy IPC–Openfield–EDBAD, 2020
72020
Raport z badania. Możliwości zastosowania pracy zdalnej w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Instytut Badawczy IPC sp. z oo/Openfield sp. z oo/EDBAD
D Krysiński
52020
Status wojewódzki miasta jako czynnik wzrostu w dobie postindustrialnej
D Krysiński
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 27-44, 2015
42015
Wrocławska diagnoza społeczna 2017. Raport z badań socjologicznych nad mieszkańcami miasta
K Kajdanek, J Pluta
Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. Retrieved from http://www. repozytorium …, 2017
32017
Samochód - początek i koniec mobilności
D Krysiński
Autoportret 2, 2014
32014
The role of current transport expenditure in mitigating the risk of modal shift during Covid-19–Lessons from Polish cities
D Krysiński, A Uss-Lik
Case Studies on Transport Policy 10 (2), 891-904, 2022
22022
Od miasta dla samochodów do zielonej oazy? Partycypacyjny model polityki miejskiej a kształtowanie się grup interesu
D Krysiński, A Uss-Lik, B Szczepańska
Studia Socjologiczne, 83-110-83-110, 2020
22020
Nowe mieszczaństwo jako wykluczająca grupa interesu
D Krysiński
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 9-20, 2018
22018
Stłuczka szklana w cemencie. Jak wykorzystać odpady szklane w gospodarce o obiegu zamkniętym?
D Krysiński
Świat Szkła 22, 2017
22017
Wrocław – wejście od podwórza. Raport ewaluacyjny projektu
D Krysiński, J Banaś
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=79703, 2017
22017
Status wojewódzki miasta jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego. Analiza na przykładzie polskich miast
D Krysiński
Polityka gospodarcza i społeczna – wybrane zagadnienia, 2014
2*2014
Idea zrównoważonego transportu a kształt polityki transportowej w polskich miastach
D Krysiński
Studia Miejskie, 75-88, 2014
22014
W modernizm zwrot?
D Krysiński
Autoportret 3 (42), 44-49, 2013
22013
Między nieudaną prowokacją a modelową integracją. O renesansie aktywizacji społecznej w wydaniu artystycznym
D Krysiński, J Banaś
Kultura i Społeczeństwo 62 (3), 83-102, 2018
12018
Od kryzysu do klastra miejskiego. W poszukiwaniu nowej formuły rozwoju małych miast
M Błaszczyk, D Krysiński
Miscellanea Anthropologica et Sociologica 19 (1), 147–162-147–162, 2018
12018
Odwracalny regres? Małe i średnie miasta w świetle wyzwań społeczno-ekonomicznych oraz koncepcji zaradczych–przykład Dolnego Śląska
K Górak, D Krysiński
Miasto. Pamięć i przyszłość 2, 121-137, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20