Obserwuj
Rafał P. Bartczuk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The quality of life, resources, and coping during the first weeks of the COVID‑19 pandemic in people seeking psychological counselling before the pandemic
J Chwaszcz, A Palacz-Chrisidis, M Wiechetek, RP Bartczuk, ...
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 34 …, 2021
69*2021
A pre-registered short-term forecasting study of COVID-19 in Germany and Poland during the second wave
J Bracher, D Wolffram, J Deuschel, K Görgen, J Ketterer, A Ullrich, ...
Nature Communications 12, 2021
662021
Predictive performance of multi-model ensemble forecasts of COVID-19 across European nations
K Sherratt, H Gruson, H Johnson, R Niehus, B Prasse, F Sandmann, ...
Elife 12, e81916, 2023
462023
Online gambling activity, pay-to-win payments, motivation to gamble and coping strategies as predictors of gambling disorder among e-sports bettors
B Lelonek-Kuleta, RP Bartczuk
Journal of Gambling Studies 37 (4), 1079-1098, 2021
462021
Pay for play–Behavioural patterns of pay-to-win gaming
B Lelonek-Kuleta, RP Bartczuk, M Wiechetek
Computers in Human Behavior 115, 106592, 2021
252021
The prevalence of e-gambling and of problem e-gambling in Poland
B Lelonek-Kuleta, RP Bartczuk, M Wiechetek, J Chwaszcz, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 17 (2), 404, 2020
252020
Centrality of religiosity scale in Polish research: A curvilinear mechanism that explains the categories of centrality of religiosity
B Zarzycka, RP Bartczuk, R Rybarski
Religions 11 (2), 64, 2020
242020
Skala Przekonań Postkrytycznych D. Hutsebauta [Post-Critical Belief Scale by D. Hutsebaut]
RP Bartczuk, MP Wiechetek, B Zarzycka
Psychologiczny pomiar religijności, 201-230, 2011
202011
The internal structure of the Polish adaptation of the Post-critical Belief Scale [Struktura wewnętrzna polskiej adaptacji Skali Przekonań Postkrytycznych]
RP Bartczuk, B Zarzycka, M Wiechetek
Roczniki Psychologiczne, 563-585, 2013
19*2013
Funkcja religijności w procesie radzenia sobie ze stresem. Koncepcja Kennetha I. Pargamenta [The function of religiosity in the coping with stress process. Kennneth I …
RP Bartczuk, M Jarosz
Roczniki Psychologiczne 9 (1), 37-52, 2006
18*2006
Skala Intensywności Postawy Religijnej W. Prężyny [The Intensity of Religious Attitude Scale by W. Prezyna]
J Śliwak, RP Bartczuk
Psychologiczny pomiar religijności [Psychological measurement of religiosity …, 2011
17*2011
A structural analysis of deconversion processes in adolescence: The construction of the Adolescent Deconversion Scale / Analiza strukturalna procesów dekonwersji w okresie …
M Nowosielski, RP Bartczuk
Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology 20 (1), 167-190, 2017
16*2017
Polska adaptacja Skali Emocji do Boga (EtG) S. Hubera [Polish adaptation of the Emotions towards God (EtG) scale by S. Huber]
B Zarzycka, RP Bartczuk
Psychologiczny pomiar religijności [Psychological measurement of religiosity …, 2011
14*2011
Metodologia badań nad zasobami adaptacyjnymi osób zagrożonych wykluczeniem społecznym [Methodology of the research on adaptive resouces of person at risk of social exclusion]
RP Bartczuk
Skazani na wykluczenie!? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją …, 2010
14*2010
Theory-driven measurement of the content of prayer: Polish revision of S. Huber’s Content of Prayer Scale
R Piotr Bartczuk, B Zarzycka
Mental Health, Religion & Culture 23 (6), 477-493, 2020
132020
Readaptacja społeczno-zawodowa więźniów. Narzędzia do diagnozowania potencjału readaptacyjnego i kapitału wspierającego
I Niewiadomska, J Chwaszcz, W Augustynowicz, RP Bartczuk
Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenie Natanaelum, 2014
122014
Skala relacji religijnych - Przeżywane relacje do Boga D. Hutsebauta [Scale of religious relations - Lived Relations to God by D. Hutsebaut]
J Śliwak, RP Bartczuk
Psychologiczny pomiar religijności [Psychological measurement of religiosity …, 2011
12*2011
Structural analysis of resources in those at risk of social marginalization— Hobfoll’s Conservation of Resources-Evaluation
J Chwaszcz, RP Bartczuk, I Niewiadomska
Przegląd Psychologiczny 62 (1), 185-202, 2019
11*2019
Bateria metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem
I Niewiadomska, W Augustynowicz, A Palacz-Chrisidis, M Wiechetek, ...
Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenie Natanaelum, 2014
102014
Is the structure of the strategic approach to coping scale cross-culturally stable? Evidence based on a scoping literature review
RP Bartczuk, J Chwaszcz, SE Hobfoll, I Niewiadomska, ...
Roczniki Psychologiczne 23 (1), 7-21, 2020
92020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20