Renata Rettinger
Renata Rettinger
Zweryfikowany adres z up.krakow.pl
TytułCytowane przezRok
Regional differences in the development of tourism in Cuba
R Rettinger, M Wójtowicz
Wydawnictwo Naukowe UP, 136-154, 2014
92014
Wpływ kryzysu na wielkość pasażerskiego ruchu lotniczego na świecie na podstawie wybranych przykładów
R Rettinger, P Staszak
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 129-138, 2011
62011
Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarki Chorwacji
R Rettinger
Przedsiębiorczość-Edukacja, 450-461, 2010
62010
Gospodarstwa agroturystyczne powiatu bieszczadzkiego i leskiego jako forma aktywizacji obszaru pogranicza polsko-ukraińsko-słowackiego
M Bajgier-Kowalska, R Rettinger
Przyrodniczo-ekonomiczny patencjał regionów na pograniczu polsko-ukraińskim …, 2008
62008
Rola sektora prywatnego w rolnictwie Ukrainy
R Rettinger
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 63-75, 1998
51998
Europejskie połączenia lotnicze głównych regionów turystycznych Azji Południowo-Wschodniej
R Rettinger, P Staszak
Przedsiębiorczość-Edukacja 6, 462-470, 2010
42010
Tourism development in small cities on the example of Pistoia in Tuscany
M Bajgier-Kowalska, R Rettinger
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 5, 77-87, 2014
32014
Gospodarstwa farmerskie jako forma aktywizacji gospodarczej obwodu lwowskiego
R Rettinger
Przedsiębiorczość-Edukacja 3, 133-139, 2007
32007
Stan zanieczyszczenia srodowiska przyrodniczego Ukrainy.
R Rettinger
Czasopismo Geograficzne 64 (1), 85-88, 1993
31993
Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację demograficzną Ukrainy
R Rettinger
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 51-58, 2011
22011
Uwarunkowania międzynarodowej konkurencyjności regionu turystycznego Algarve w Portugalii
M Bajgier-Kowalska, R Rettinger
Oficyna Wydawnicza AFM, 2011
22011
Stan i perspektywy rozwoju bazy noclegowej w obwodzie lwowskim
R Rettinger
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 226-236, 2010
22010
Stan środowiska przyrodniczego Ukrainy i jego wpływ na gospodarkę rolną
R Rettinger
21999
Mountaineering in Cuba: improvement of true accessibility as an opportunity for regional development of communities outside the tourism enclaves
M Apollo, R Rettinger
Current Issues in Tourism 22 (15), 1797-1804, 2019
12019
Polityka lokalizacyjna wybranych systemów hotelowych na Kubie w zmieniających się realiach politycznych
R Rettinger
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9-22, 2014
12014
Rola portów morskich w rozwoju cruisingu na Karaibach
R Rettinger, A Urbańska
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 3, 77-86, 2012
12012
The impact of the economic crisis on the demographic situation in Ukraine
R Rettinger
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2011
12011
Gmina Trzyciąż jako alternatywa dla wypoczynku weekendowego
R Rettinger
Folia Turistica/Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 55-59, 2002
12002
Stan sanitarny Sanu w Górach Słonnych a jego wykorzystanie rekreacyjno-turystyczne
R Rettinger, W Rettinger
Folia Turistica/Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 115-122, 1997
11997
Eventy jako element różnicujący produkt turystyczny miast–studium przypadku Pistoi (Włochy)
R Rettinger, M Bajgier-Kowalska
Przedsiębiorczość-Edukacja 14, 270-281, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20