Karolina Pawlak
Karolina Pawlak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań University of Life Sciences
Zweryfikowany adres z up.poznan.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The role of agriculture in ensuring food security in developing countries: Considerations in the context of the problem of sustainable food production
K Pawlak, M Kołodziejczak
Sustainability 12 (13), 5488, 2020
842020
Międzynarodowy handel rolny: teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju
K Pawlak, W Poczta
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
822011
Międzynarodowa zdolnośc konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej
K Pawlak
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2013
672013
Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa
B Nosecka, K Pawlak, W Poczta
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2011
632011
Zmiany w woluminie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE
W Poczta, W Czubak, K Pawlak
Zagadnienia ekonomiki rolnej, 40-52, 2009
582009
Perspektywy polskich gospodarstw rolnych w europejskim modelu rolnictwa
W Poczta, K Pawlak, E Kiryluk-Dryjska, P Sieminski
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2 (09), 2007
462007
Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji do UE jako przesłanka jego konkurencyjności
K Pawlak, W Poczta
Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo) 1 (1229-2016-98877), 2010
332010
Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolnospożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej
K Pawlak
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2014
222014
Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego w handlu z krajami Unii Europejskiej
K Pawlak, W Poczta
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2008
222008
Food security situation of selected highly developed countries against developing countries
K Pawlak
Journal of Agribusiness and Rural Development 40 (2), 385-398, 2016
202016
Rozdysponowanie środków finansowych wynikających z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój modelu rolnictwa industrialnego i zrównoważonego w Polsce, w …
W Czubak, K Pawlak
Program Wieloletni 2009, 2005
182005
Czynniki konkurencyjności sektora rolno-spożywczego we współczesnym świecie
B Nosecka, S Krasowicz, K Pawlak, K Kita, Ł Zaremba
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2012
162012
Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego nowych krajów członkowskich UE w handlu wewnątrzwspólnotowym
K Pawlak
Zagadnienia ekonomiki rolnej, 2010
152010
Pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-spożywczego na jednolitym rynku europejskim
K Pawlak, W Poczta
Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo) 4 (1229-2016-98966), 2008
152008
Typologia krajów Unii Europejskiej według potencjału konkurencyjnego sektora rolnego
K Pawlak
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 100 (1), 9-22, 2013
132013
Determinanty sytuacji wyżywieniowej ludności świata
M Dec, K Pawlak, W Poczta
Wieś i Rolnictwo, 9-25, 2008
132008
Polish sugar industry development
L Smutka, K Pawlak, K Kotyza, M Svatoš
AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics 10 (665-2018-3618), 71-90, 2018
112018
Changes in foreign trade in agri-food products between the EU and China
K Pawlak, M Kołodziejczak, Y Xie
Journal of Agribusiness and Rural Development 42 (4), 607-618, 2016
112016
Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE sklasyfikowanych według ich wyników produkcyjno-ekonomicznych
W Poczta, J Sredzinska, K Pawlak
Problemy Rolnictwa Światowego 4, 2008
112008
Typologia wzorców konsumpcji podstawowych artykułów żywnościowych w krajach Unii Europejskiej
W Poczta, K Pawlak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 7 (8 …, 2005
112005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20