Obserwuj
Karolina Pawlak
Karolina Pawlak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań University of Life Sciences
Zweryfikowany adres z up.poznan.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The role of agriculture in ensuring food security in developing countries: Considerations in the context of the problem of sustainable food production
K Pawlak, M Kołodziejczak
Sustainability 12 (13), 5488, 2020
3852020
Międzynarodowy handel rolny: teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju
K Pawlak, W Poczta
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
882011
Międzynarodowa zdolnośc konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej
K Pawlak
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2013
742013
Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa
B Nosecka, K Pawlak, W Poczta
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2011
702011
Zmiany w woluminie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE
W Poczta, W Czubak, K Pawlak
Zagadnienia ekonomiki rolnej, 40-52, 2009
562009
Perspektywy polskich gospodarstw rolnych w europejskim modelu rolnictwa
W Poczta, K Pawlak, E Kiryluk-Dryjska, P Sieminski
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2 (09), 2007
482007
Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji do UE jako przesłanka jego konkurencyjności
K Pawlak, W Poczta
Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo) 1 (1229-2016-98877), 2010
412010
Agricultural potential of the EU countries: how far are they from the USA?
K Pawlak, L Smutka, P Kotyza
Agriculture 11 (4), 282, 2021
372021
Food security situation of selected highly developed countries against developing countries
K Pawlak
Journal of Agribusiness and Rural Development 40 (2), 385-398, 2016
252016
Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolnospożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej
K Pawlak
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2014
222014
Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego w handlu z krajami Unii Europejskiej
K Pawlak, W Poczta
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2008
222008
Rozdysponowanie środków finansowych wynikających z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój modelu rolnictwa industrialnego i zrównoważonego w Polsce, w …
W Czubak, K Pawlak
Program Wieloletni 2009, 2005
222005
Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego nowych krajów członkowskich UE w handlu wewnątrzwspólnotowym
K Pawlak
Zagadnienia ekonomiki rolnej, 2010
162010
Pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-spożywczego na jednolitym rynku europejskim
K Pawlak, W Poczta
Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo) 4 (141), 2008
152008
Changes in foreign trade in agri-food products between the EU and China
K Pawlak, M Kołodziejczak, Y Xie
Journal of Agribusiness and Rural Development 42 (4), 607-618, 2016
142016
Typologia krajów Unii Europejskiej według potencjału konkurencyjnego sektora rolnego
K Pawlak
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 100 (1), 9-22, 2013
142013
Polish sugar industry development
L Smutka, K Pawlak, K Kotyza, M Svatoš
AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics 10 (665-2018-3618), 71-90, 2018
132018
Determinanty sytuacji wyżywieniowej ludności świata
M Dec, K Pawlak, W Poczta
Wieś i Rolnictwo, 9-25, 2008
132008
Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE sklasyfikowanych według ich wyników produkcyjno-ekonomicznych
W Poczta, J Sredzinska, K Pawlak
Problemy Rolnictwa Światowego 4, 2008
132008
Changes in sugar beet production in the Czech Republic and Poland after the year 2000
P Kotyza, L Smutka, K Pawlak
Journal of Central European Agriculture 20 (3), 1023-1043, 2019
122019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20