Krzysztof Sawicki
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Diady, kliki, gangi. Młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej
K Sawicki
6*2018
Sytuacja społeczna i perspektywy zawodowe 15+: czynniki, bariery, dobre praktyki: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży wchodzącej na lokalny rynek pracy
T Bajkowski, K Sawicki, T Sosnowski
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2013
62013
Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne: wyzwania dla edukacji XXI wieku
T Bajkowski, K Sawicki
Trans Humana, 2001
62001
Bodybuilding as a subcultural lifestyle of peripheral youth
K Sawicki
Health, Risk & Society 18 (5-6), 283-300, 2016
52016
Dylematy i wyzwania współczesnej resocjalizacji
K Sawicki, R Ćwikowski, A Chańko
Alter Studio, 2015
42015
Środowiskowy wymiar niedostosowania. Teorie - badania - praktyka
K Sawicki, K Konaszewski
Agencja Wydawnicza Ekopress, 2014
42014
Młodzieżowa kultura hip-hop jako tekst wielokulturowy
K Sawicki
Ars Inter Culturas 2, 95-104, 2013
42013
Pisanie prac i sztuka ich prezentacji
P Grzybowski, K Sawicki
Oficyna Wydawnicza "IMPULS", 2010
42010
Młodzież – Kultura – Tożsamość
T Bajkowski, K Sawicki
Trans Humana, 2012
32012
Migrant Children and Youth “On the Move”: Between the Legacy of the Past and Challenges of the Future
U Markowska-Manista, K Sawicki
Urszula Markowska-Manista, 9, 2019
22019
Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu
J Nikitorowicz, K Sawicki, T Bajkowski
Wydaw. Wszechnicy Mazurskiej. Acta Universitatis Masuriensis, 2003
22003
Multilingualism in the Upbringing and Education of Children in Multinational Families. Case Study from Poland
U Markowska-Manista, D Zakrzewska-Olędzka, K Sawicki
KnE Social Sciences, 64–74-64–74, 2020
12020
YOUTH IDENTITY FROM ECOLOGICAL PERSPECTIVE BETWEEN EDUCATION AND PREVENTION
J Nikitorowicz, K Sawicki, E Zylkiewicz-Plonska
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2017
12017
Migranci w Europie. Uwarunkowania i metody integracji–przykład Holandii
K Sawicki
Pogranicze. Studia Społeczne 30, 2017
12017
On Nelson Mandela Rule 63: Prisoner’s Moral Vulnerability and Development in the Context of the 2030 United Nations Sustainable World
S Redo, K Sawicki
Crime Prevention and Justice in 2030, 177-198, 2021
2021
Multilingualism and Multimodality As Key Competences in the Development of Intercultural Dialogue and International Cooperation. Based on the Erasmus+ Program
D Zakrzewska-Olędzka, U Markowska-Manista, K Sawicki
KnE Social Sciences, 149–157-149–157, 2020
2020
Youth at Risk, Juveniles or Just Kids? Analysis of the Current Educational Resistance of Minors from Attendance Centers in Culturally Diverse Societies
K Sawicki, U Markowska-Manista, D Zakrzewska-Olędzka
KnE Social Sciences, 14–26-14–26, 2020
2020
Dokąd zmierza Europa? Dylematy Unii Europejskiej
K Sawicki
Asocjacje i implikacje historyczne elementami kształtującymi współczesność, 80, 2018
2018
Młodzież jako przedmiot zainteresowań pedagogiki resocjalizacyjnej
S Krzysztof
Współczesne dylematy resocjalizacyjne. W stronę twórczej resocjalizacji …, 2018
2018
Współczesne dylematy resocjalizacyjne. W stronę twórczej resocjalizacji (Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Markowi Konopczyńskiemu)
W Ambrozik, A Kieszkowska, K Sawicki
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20