Marek Zirk-Sadowski
Marek Zirk-Sadowski
Uniwersity of Lodz
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wprowadzenie do filozofii prawa
M Zirk-Sadowski
wolters Kluwer, 2011
1572011
Prawo a uczestniczenie w kulturze
M Zirk-Sadowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998
621998
Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej
J Hausner, M Marody, J Szlachta, J Wilkin, A Wojtyna, M Zirk-Sadowski
EU-monitoring IV, 2000
522000
Imperium prawa
R Dworkin, J Winczorek, M Zirk-Sadowski
Oficyna, a Wolters Kluwer business, 2006
422006
Klaryfikacyjność i derywacyjność w integrowaniu polskich teorii wykładni prawa
M Zieliński, M Zirk-Sadowski
Wydział Prawa i Administracji UAM, 2011
352011
Pozytywizm prawniczy a filozoficzna opozycja podmiotu i przedmiotu poznania [w:]
M Zirk-Sadowski
Studia z filozofii prawa 1, 2001
262001
Rozumienie ocen w języku prawnym
M Zirk-Sadowski
Uniwersytet Łódzki, 1984
261984
Precedens a tzw. decyzja prawotwórcza,„
M Zirk-Sadowski
Państwo i Prawo 6, 60-89, 1980
241980
Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji
P Łukowski, M Zirk-Sadowski
Lex a Wolters Kluwer business, 2012
192012
Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej
M Belka, J Hausner, LJ Jasiński, M Marody, M Zirk-Sadowski
EU-monitoring (The Polish Transformation in the Perspective of European …, 1996
171996
Pojęcie dyskursu
M Zirk-Sadowski
Kultura i Społeczeństwo 36 (2), 1992
161992
Transformation and integration of legal cultures and discourses—Poland
M Zirk-Sadowski
Spreading Democracy and the Rule of Law?, 299-311, 2006
152006
Problem autonomii prawa podatkowego w orzecznictwie NSA
M Zirk-Sadowski
Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 200 (4), 2, 2004
142004
Precedent in Poland
L Morawski, M Zirk-Sadowski
Interpreting Precedents, 219-258, 2016
132016
Wykładnia i rozumienie prawa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej,[in:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, red
M Zirk-Sadowski
A. Wronkowska, Kraków, 2005
132005
Uczestniczenie prawników w kulturze
M Zirk-Sadowski
Państwo i Prawo 9, 3-15, 2002
132002
Hermeneutyka a problemy filozofii prawa
M Zirk-Sadowski
Studia Prawno-Ekonomiczne 28, 7-25, 1982
131982
Deliberatywna filozofia publiczna: analiza instytucji wysĹ ‚uchania publicznego w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej z perspektywy systemowego podejĹ› cia do demokracji deliberatywnej
PW Juchacz, M Zirk-Sadowski
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015
122015
Wykładnia i rozumienie prawa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej,[w:] S. Wronkowska (red.)
M Zirk-Sadowski
Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, 2005
122005
Pisma wybrane
J Wróblewski, M Zirk-Sadowski
Wolters Kluwer, 2015
112015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20