Elżbieta Korzeniowska
Elżbieta Korzeniowska
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z imp.lodz.pl
TytułCytowane przezRok
Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego / Red. Gniazdowski A.
A Gniazdowski, J Kopias, E Korzeniowska, J Nosko, L Piwowarska-Pościk, ...
Łódź: Instytut Medycyny Pracy, 1990
681990
Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie-wyzwania dla edukacji zdrowotnej
E Korzeniowska, K Puchalski
Rīga Stradiņš University, 2010
222010
Promocja zdrowia w zakladach pracy w Polsce w 2015 r.-diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniajacych powyzej 50 pracownikow.
K Puchalski, E Korzeniowska
182017
SPOSOBY MYŚLENIA I POSTĘPOWANIA W SFERZE ZDROWIA STARSZYCH PRACOWNIKÓW ŚREDNICH I DUŻYCH FIRM (Health beliefs and health behavior in older employees of medium-size and large …
E Korzeniowska
Med Pr 55 (2), 129-138, 2004
16*2004
Edukacja zdrowotna pracowników–wyzwania związane z poziomem wykształcenia
E Korzeniowska, K Puchalski
Med. Pr 63 (1), 55-71, 2012
142012
ZAANGAOWANIE ZAKŁADÓW PRACY W POLSCE W PROMOCJĘ ZDROWIA PERSONELU. KIERUNKI ROZWOJU W LATACH 1998–2001
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna Pracy 53 (5), 355-360, 2002
142002
Rozwiązywanie problemu palenia tytoniu w zakładach pracy w Polsce. (How to solve the problem of smoking at workplaces)
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna pracy 52 (6), s. 459-464, 2001
142001
Aktywność zdrowotna a świadomość potoczna
K Puchalski, E Korzeniowska, L Piwowarska-Pościk
Instytut Medycyny Pracy, Łódź, 1999
141999
Struktura, strategie i metodologia programu promocji zdrowia psychicznego nauczycieli.
K Puchalski, E Korzeniowska
Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem …, 2010
132010
PRÓBA OCENY JAKOŚCI WDROŻEŃ PROMOCJI ZDROWIA W ZAKŁADACH PRACY NA TLE JEJ UWARUNKOWAŃ (An attempt to evaluate the quality of workplace health promotion against its requirements.)
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna Pracy 54 (1), 1-7, 2003
13*2003
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU PALENIA TYTONIU W ZAKŁADACH PRACY W POLSCE
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna Pracy 52 (6), 459-464, 2001
132001
HEALTH PROMOTION-THE RATIONALE AND THE OBSTACLES IN WORKPLACES WITH DIFFERENT EMPLOYMENT AND FINANCIAL SOUNDNESS/PROMOCJA ZDROWIA-POWODY REALIZACJI I TRUDNOSCI W JEJ WDRAZANIU …
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna pracy 64 (6), 743, 2013
122013
ROZUMIENIE PRZEZ LEKARZY MEDYCYNY PRACY KONCEPCJI PROMOCJI ZDROWIA ZATRUDNIONYCH I WŁASNEJ ROLI W PROGRAMACH TEGO TYPU (Understanding of WHP by occupational medicine physicians …
E Korzeniowska
Medycyna Pracy 54 (6), 495-501, 2003
12*2003
Dlaczego nie dbamy o zdrowie. Rola potocznych racjonalizacji w wyjaśnianiu aktywności prozdrowotnej.
K Puchalski, E Korzeniowska
Zdrowie choroba społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny / Red …, 2004
10*2004
Promocja zdrowia psychicznego w miejscu pracy w Polsce (Mental health promotion in the workplace–the state-of-the art in Poland)
J Pyżalski, K Puchalski, E Korzeniowska
Promocja zdrowia psychicznego - badania i działania w Polsce. Red. Okulicz …, 2008
9*2008
Opinions of Polish occupational medicine physicians on workplace health promotion
K Puchalski, E Korzeniowska, J Pyzalski, P Wojtaszczyk
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 18 …, 2005
92005
ACTIONS REDUCING TOBACCO SMOKING AT THE WORKPLACE-DO LARGER AND RICHER COMPANIES SOLVE THE PROBLEM BETTER?/DZIALANIA OGRANICZA JACE PALENIE TYTONIU W ZAKLADACH PRACY-CZY …
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna pracy 63 (3), 257, 2012
82012
Promocja zdrowia w miejscu pracy w politykach zdrowia publicznego w Polsce,„
K Puchalski, E Korzeniowska
Medycyna Pracy 59 (1), 55-64, 2008
8*2008
Postawy pielęgniarek służby medycyny pracy wobec promocji zdrowia zatrudnionych
K Puchalski, E Korzeniowska, E Iwanowicz
Med. Pr 58 (6), 485-499, 2007
82007
KWESTIONARIUSZ OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY
E Korzeniowska, K Puchalski
Medycyna Pracy 53 (5), 361-368, 2002
82002
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20