Katarzyna Potyrala
Katarzyna Potyrala
Dr hab. Pedagogiki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Zweryfikowany adres z up.krakow.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
iEdukacja: synergia nowych mediów i dydaktyki: ewolucja, antynomie, konteksty
K Potyrała
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017
282017
ICT tools in biology education
K Potyrala
Department of Biology Didactics, Institute of Biology, Pedagogical …, 2002
92002
Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w globalizującym się społeczeństwie
B Kędzierska, K Potyrała
Rocznik Lubuski 41 (2), 117-130, 2015
62015
Odżywianie a zdrowie-konspekt lekcji biologii w LO
K Potyrała, A Walosik
Edukacja biologiczna i środowiskowa. Innowacje. Inspiracje, 21, 2007
62007
Computer–aided genetics teaching
K Potyrala
Physics, chemistry and biology education, 2003
62003
Digital inclusion from the perspective of teachers of older adults-expectations, experiences, challenges and supporting measures
Ł Tomczyk, A Mróz, K Potyrała, J Wnęk-Gozdek
Gerontology & Geriatrics Education, 1-16, 2020
52020
FORMATION OF BIOLOGY STUDENTS'SOCIAL SKILLS WITH USE OF ICT TOOLS
W SKRZYPEK, K POTYRALA, A WALOSIK
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
52011
New competence of biology teacher in the face of social and cultural changes
K POTYRALA, A WALOSIK, A RZEPKA
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
52011
The impact of media culture on the biology education of ‘instant generation’
K Potyrala
Problems of Education in the 21St Century 28, 96, 2011
52011
Interdisciplinary nature of genetics: educational implications
K Potyrala
Science Education International 15 (2), 153-160, 2004
52004
Teatr naukowy czyli publiczny dyskurs z nauką i popularyzacja wiedzy
D Raichvarg, K Potyrała, E Di Scala-Fouchereau
Wydawnictwo LIBRON-Filip Lohner, 2015
42015
A few reflections on contemporary science education and educational research
K Potyrala
Problems of Education in the 21st Century 78 (1), 4-8, 2020
32020
Teaching to learn school–challenges for biology education in knowledge-based society
K Potyrala
Problems of Education in the 21st Century 6, 159, 2008
32008
Evaluation of the Functionality of a New E-Learning Platform vs. Previous Experiences in E-Learning and the Self-Assessment of Own Digital Literacy
Ł Tomczyk, K Potyrała, A Włoch, J Wnęk-Gozdek, N Demeshkant
Sustainability 12 (23), 10219, 2020
22020
Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży w perspektywie pedagogiki mediów
Ł Tomczyk, K Potyrała
22019
Media and Culture as Civilisational Challenges for Biology and Environmental Education
K Potyrala
Problems of Education in the 21st Century 8, 97, 2008
22008
Medial Education within Biology Teaching in Junior High School and High School
K Potyrala
Science Education International 16, 3, 2005
22005
Head teachers’ opinions on the future of school education conditioned by emergency remote teaching
K Potyrała, N Demeshkant, K Czerwiec, B Jancarz-Łanczkowska, ...
Education and Information Technologies, 1-25, 2021
12021
Teachers in the lifelong learning process: examples of digital literacy
K Potyrała, Ł Tomczyk
Journal of Education for Teaching 47 (2), 255-273, 2021
12021
Levels of academic teachers digital competence: Polish case-study
N Demeshkant, K Potyrała, Ł Tomczyk
Proceedings of the 28th International Conference on Computers in Education …, 2020
12020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20