Obserwuj
Czasopismo Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
Czasopismo Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z us.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Komentarz do art. 6—9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
A Lipiński
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 11-31, 2017
112017
Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii a planowanie przestrzenne
F Nawrot
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 71-89, 2017
72017
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako źródło prawa
A Lipiński
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 33-54, 2017
42017
Komentarz do art. 1—2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015, poz. 196 ze zm.)
A Lipiński
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 31-38, 2016
42016
Komentarz do art. 22—23 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
A Lipiński
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 41-61, 2020
32020
Kopalnia jako miejsce wykonywania pracy górniczej uprawniającej do emerytury górniczej
G Radecki
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 59-77, 2017
32017
Własność kopalin i własność wód-kilka uwag o konstrukcji prawnej
R Mikosz
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 63-79, 2020
22020
The role of the principle of sustainable development in the legal regulation of geology and mining
G Dobrowolski
22019
Komentarz do art. 3—5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.—Prawo geologiczne i górnicze
A Lipiński
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 27-39, 2016
22016
Definicja lasu w ustawie o lasach
J Ptak
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 67-84, 2016
22016
Pojęcie wydobywania kopalin ze złóż w kontekście prawa wodnego
G Radecki
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 127-141, 2020
12020
Procesy logistyczne w gospodarce odpadami i przykłady ich usprawnień
M Kubiak
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 57-67, 2019
12019
Kontrola przestrzegania zakazów na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody
E Radecka
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 63-80, 2018
12018
Komentarz do art. 10—12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
A Lipiński
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 11-28, 2017
12017
Dostęp do informacji o środowisku w procedurze rosyjskiej ekspertyzy ekologicznej
K Zawada
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 119-128, 2016
12016
Kolej linowa na Kasprowy Wierch jako źródło podziałów i perspektywa przyszłego rozwoju turystyki
J Stochlak
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 99-117, 2016
12016
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2015 r., II OSK 394/15
A Lipiński
Prawne problemy górnictwa i ochrony środowiska, 53-65, 2016
12016
Cele remediacji a rola akredytowanych laboratoriów—aspekty praktyczne
M Hańderek
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 1-11, 2021
2021
Przedsięwzięcia prośrodowiskowe finansowane ze środków funduszy unijnych
A Piwowarczyk
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 1-12, 2021
2021
Granice cywilnoprawnego obowiązku zapobiegania szkodom grożącym wskutek ruchu zakładu górniczego–studium przypadku
R Mikosz
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 1-17, 2021
2021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20