Obserwuj
Czasopismo Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
Czasopismo Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z us.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii a planowanie przestrzenne
F Nawrot
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 71-89, 2017
132017
Komentarz do art. 6—9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
A Lipiński
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 11-31, 2017
112017
Greenwashing w kontekście unormowań prawnych
I Przybojewska
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 1-26, 2022
62022
Problem „związania” decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
G Dobrowolski
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 1-13, 2021
62021
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako źródło prawa
A Lipiński
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 33-54, 2017
62017
Definicja lasu w ustawie o lasach
J Ptak
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 67-84, 2016
62016
Komentarz do art. 1—2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015, poz. 196 ze zm.)
A Lipiński
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 31-38, 2016
52016
Komentarz do art. 22—23 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
A Lipiński
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 41-61, 2020
42020
Procesy logistyczne w gospodarce odpadami i przykłady ich usprawnień
M Kubiak
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 57-67, 2019
32019
Kopalnia jako miejsce wykonywania pracy górniczej uprawniającej do emerytury górniczej
G Radecki
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 59-77, 2017
32017
Kolej linowa na Kasprowy Wierch jako źródło podziałów i perspektywa przyszłego rozwoju turystyki
J Stochlak
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 99-117, 2016
32016
Komentarz do art. 3—5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.—Prawo geologiczne i górnicze
A Lipiński
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 27-39, 2016
32016
Własność kopalin i własność wód—kilka uwag o konstrukcji prawnej
R Mikosz
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 63-79, 2020
22020
The role of the principle of sustainable development in the legal regulation of geology and mining
G Dobrowolski
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 45-56, 2019
22019
Wygaśnięcie pozwoleń na korzystanie ze środowiska lub zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony środowiska w związku ze zmianą przepisów prawa
K Gruszecki
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 1-18, 2022
12022
Rekultywacja w projekcie robót geologicznych
Ł Dubiński
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 1-13, 2021
12021
Charakterystyka prawno-podatkowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
B Kubista
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 1-13, 2021
12021
Granice cywilnoprawnego obowiązku zapobiegania szkodom grożącym wskutek ruchu zakładu górniczego—studium przypadku
R Mikosz
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 1-17, 2021
12021
Pojęcie wydobywania kopalin ze złóż w kontekście prawa wodnego
G Radecki
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 127-141, 2020
12020
Czy art. 26a ustawy o odpadach pomoże w walce z nielegalnym gromadzeniem odpadów?
P Biskup
Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, 17-28, 2020
12020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20