Obserwuj
Божко Володимир Миколайович / Bozhko Volodymyr Mykolayovych / Божко Владимир Николаевич
Божко Володимир Миколайович / Bozhko Volodymyr Mykolayovych / Божко Владимир Николаевич
Zweryfikowany adres z nulau.edu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Аналіз співвідношення змісту термінів «засада» і «принцип» крізь призму правових позицій Конституційного Суду України
В Божко
Вісник Львівського університету імені Івана Франка, 124-132, 2011
402011
Колективно-договірне регулювання заробітної плати
ВМ Божко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка: м. Київ, 2001.–13 с, 2002
382002
Генеза правового регулювання оплати праці
ВМ Божко
Полтава: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2010
182010
Розмежування змісту термінів «заробітна плата» і «оплата праці» на основі аналізу наукових праць ХХІ століття
ВМ Божко
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки, 50-56, 2010
122010
Колективно-договірне регулювання заробітної плати: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 05 “Трудове право; право соціального забезпечення”
ВМ Божко
ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 437 (4), 2002
102002
Засади правового регулювання оплати праці: теоретичний аспект
ВМ Божко
Полтава: ПолтНТУ, 402, 2011
82011
Щодо розмежування змісту термінів «заробітна плата» і «оплата праці»
ВМ Божко
Бюлетень Міністерства юстиції України, 2011
82011
Щодо розмежування змісту термінівзаробітна плата і оплата праці
ВМ Божко
Бюлетень Міністерства юстиції України, 70-77, 2010
82010
Дослідження термінологічних відмінностей оплати праці від заробітної плати в наукових працях другої половини ХХ століття
В Божко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2010
62010
Теорія правового регулювання оплати праці
ВМ Божко
спец, 0
6
Теорія правового регулювання оплати праці: дис.… д-ра юрид. наук: спец. 12.00. 05 «Трудове право; право соціального забезпечення»
ВМ Божко
Х 203, 258, 2013
52013
Обсяг права на справедливу заробітну плату
В Божко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2011
52011
Генеза правового регулювання оплати праці в Україні впродовж Х–ХХ століть
В Божко
Вісник Національної академії правових наук України, 133-142, 2010
52010
До питання про функції конституційної реформи
НВ Агафонова
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 11-19, 2016
42016
Функції локального правового регулювання оплати праці
ЮМ Бурнягіна
Право, 2019
32019
Врегулювання відносин місцевого референдуму–передумова подальшої реалізації реформи децентралізації
ВМ Божко
Правова держава, 21-29, 2021
22021
Comparative legal analysis of the legislation of labor protection in construction using the example of the EU, Azerbaijan and Ukraine
V Bozhko, I Kulchii, J Szydło
International Journal of Engineering and Technology (UAE) 7 (3), 54-58, 2018
22018
Порівняльно-правовий аналіз директиви Ради ЄЕС 91/533/про обов’язок роботодавця інформувати працівників про умови, що застосовуються до трудового договору чи трудових відносин …
ВМ Божко, ВП Задорожний, ІО Кульчій, ВВ Смаглюк
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2018
22018
Принцип рівності в оплаті праці
В Божко
Вісник Академії правових наук України, 233-245, 2012
22012
Аналіз впливу принципів права на законодавство крізь призму правових позицій Конституційного суду Російської Федерації
В Божко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2011
22011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20