Joanna Felczak
Joanna Felczak
Adiunkt, Szkoła Główna Hanfdlowa w Warszawie
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Education systems as transition spaces
J Tikkanen, P Bledowski, J Felczak
International Journal of Qualitative Studies in Education 28 (3), 297-310, 2015
192015
Polski system penitencjarny. Racjonalizacja kosztów
J Felczak
Warszawa, 2014
32014
Polski system penitencjarny
F Joanna
Racjonalizacja kosztów. Warszawa: Wydawnictwo Difin SA, 2014
22014
Morskie granice i obszary przygraniczne
W Misiak, J Felczak
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2013
12013
Społeczny obraz życia codziennego na wsi w pamiętnikach z czasu koronawirusa
Ł Posłuszny, P Kubicki, M Olcoń-Kubicka, J Felczak
Wieś i Rolnictwo, 185-203, 2020
2020
Praca socjalna z więźniami i ich rodzinami
J Felczak
Difin https://ksiegarnia.difin.pl/praca-socjalna-z-wiezniami-i-ich-rodzinami …, 2020
2020
Wpływ sytuacji osobistej skazanych na ich resocjalizację i readaptację społeczną
J Felczak
Polityka społeczna 558 (9), 18-24, 2020
2020
Korelaty osobowości a kompetencje społeczne u osób pozbawionych wolności
J Felczak
2019
O uwarunkowaniach resocjalizacji skazanych (recenzja z: A. Jaworska, Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych)
J Felczak
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 129-133, 2017
2017
Educational and Vocational Guidance as Support Mechanisms in Schools
J Felczak, I Julkunen
Governance of Educational Trajectories in Europe: Pathways, Policy and …, 2016
2016
Eutanazja, pod red. Marka Mozgawy, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 407
J Felczak
Studia Iuridica Lublinensia 24 (4), 209-212, 2015
2015
Działania wspierająco-aktywizujące jednostek samorządu terytorialnego względem osób opuszczających zakłady karne.
J Felczak
Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, 87-115, 2015
2015
ZAŁOŻENIA KALKULATORA KOSZTÓW ZANIECHANIA–NARZĘDZIA WSPIERAJĄCEGO PLANOWANIE STRATEGICZNE W LOKALNEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ1
J Felczak, WSBB Jana, C w Radomiu, ZP Publicznej, M MACIEJASZ, ...
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, 21, 2015
2015
Integracja cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową, więźniów i osób uzależnionych
J Felczak, K Majdzińska, J Szczepkowski
Polityka Społeczna, 27-33, 2014
2014
Authors of the report
K Hernik, K Malinowska, R Piwowarski, J Przewłocka, M Smak, ...
2014
Integration of Refugees, Prisoners and Addicts
J Felczak, K Majdzińska, J Szczepkowski
Polityka Społeczna, 27-34, 2014
2014
Nowy wymiar polityki karnej-upowszechnianie kar nieizolacyjnych: system probacji i sprawiedliwość naprawcza
B Stańdo-Kawecka, J Michałowski, J Gowin, P Nasiłowski, J Felczak, ...
Biuletyn Forum Debaty Publicznej, 2013
2013
Tożsamość zdeterminowana: studium służby kobiet w policji
A Felczak, J Felczak
Collegium Varsoviense, 2009
2009
Incarceration experience at older ages. Does employment protect against recidivism?♣
P Błędowski, J Felczak, E Gałecka-Burdziak, M Góra
Przejście z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej na pograniczu polsko-niemieckim
J Felczak
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20