Zbigniew Spyra
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kanały dystrybucji: kształtowanie relacji
Z Spyra
CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2012
682012
Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej
J Gołuchowski, Z Spyra
Zarządzanie w Kulturze 16 (4), 2015
82015
Koncepcja społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie handlu detalicznego-perspektywa marketingu
M Drzazga, Z Spyra
Marketing i Rynek, 12-19, 2017
42017
Komunikowanie sposobów redukowania ryzyka konsumenckiego w procesie budowy zaufania do marek własnych detalistów
Z Spyra
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 17 (11.2), 369-382, 2016
42016
Pokolenie Y wobec narzędzi marketingu mobilnego
A Bajdak, U Janeczek, Z Spyra
Handel Wewnętrzny, 27-36, 2018
32018
Environmental aspects as an area of CSR and building the image of retailers’ private labels
Z Spyra
Marketing of Scientific and Research Organizations 26 (4), 135-160, 2017
32017
Aspekty środowiskowe jako obszar CSR a kreowanie wizerunku marek własnych detalistów
Z Spyra
Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 135-160, 2017
32017
Rola relacji z dostawcami i odbiorcami w kreowaniu współczesnych modeli biznesu krajowych producentów marek własnych detalistów
Z Spyra
Studia Ekonomiczne, 121-134, 2014
32014
Miejsce wartości dla klienta w kształtowaniu modeli biznesowych krajowych producentów marek własnych detalistów
Z Spyra
Marketing i Zarządzanie, 247-263, 2013
32013
Mobile marketing in the process of building value for generation Y on the tourist market
Z Spyra, O Witczak
Marketing of Scientific and Research Organizations 27 (1), 57-80, 2018
22018
Programy lojalnościowe wielkich sieci handlowych jako narzędzie komunikacji marketingowej-ewolucja i uwarunkowania sukcesu rynkowego
Z Spyra
Studia Ekonomiczne, 57-79, 2013
22013
Experiential marketing and building brand communication strategies in social media
Z Spyra
Marketing i Rynek, 22-30, 2019
12019
" Kod genetyczny" współczesnej komunikacji marketingowej marek własnych detalistów
Z Spyra
Handel Wewnętrzny 64 (6 t. 2), 2018
12018
Rola sojuszy marek we współczesnych procesach kreowania marek własnych detalistów
Z Spyra
Studia Ekonomiczne 233, 181-191, 2015
12015
Strategie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw jako dostawców marek własnych dla międzynarodowych sieci handlowych
Z Spyra
Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 209-217, 2012
12012
Możliwości aplikacji koncepcji badawczej Mystery Shopping na rynku turystycznym
Z Spyra, P Piotrowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 146-155, 2010
12010
Menedżerowie i konsumenci wobec narzędzi marketingu mobilnego
A Bajdak, U Janeczek, Z Spyra
Wersja elektroniczna publikacji jest wersją podstawową, dostępną na stronie, 139, 2019
2019
Relacyjne uwarunkowania kreowania marek należących do detalistów
Z Spyra
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019
2019
Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) we współczesnym marketingu
M Drzazga, Z Spyra
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 23-36, 2019
2019
Marketing mobilny w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu-na podstawie badania postaw młodych konsumentów
A Bajdak, U Janeczek, Z Spyra
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 37-44, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20