Martyna Mońka (Wilk)
Martyna Mońka (Wilk)
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Żywienia
Verified email at up.wroc.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of Yeast Nucleotides Addition to Calves Milk Replacers on Basic Parameters of Rumen Fermentation and Microbial Population
K Barbara, S Maja, B Rafał, W Martyna
Nutrition of livestock, companion and wild animals, 54, 2015
2015
Identyfikacja pierwiastków w rozcierach pszczół karmionych pokarmem z dodatkiem pestycydów za pomocą detektora EDX mikroskopu elektronowego
M Paweł, W Martyna
I Seminarium Naukowe Młodych Naukowców i Studentów "Rola nauki w rozwoju …, 2015
2015
Effect of inulin inclusion to milkreplacer on immunocompetence and calf growth performance
K Barbara, S Maja, Z Andrzej, K Celik, R Anna, W Martyna
XXII INTERNATIONAL CONFERENCE KRMIVA 2015, 67-68, 2015
2015
Ocena stopnia zmian właściwości fizykochemicznych śniegu na terenach poddanych zróżnicowanej antropopresji
W Martyna, M Paweł
I Seminarium Naukowe Młodych Naukowców i Studentów "Rola nauki w rozwoju …, 2015
2015
Wpływ naturalnego spadku temperatury wody na jej podstawowe właściwości fizykochemiczne/The imoact of natural temperature drop of water on her basic physicochemical
W Martyna, M Paweł
XX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXII Sejmik SKN36, 36, 2015
2015
Analiza rozcieru pszczół w obrazie mikroskopu skaningowego z wykorzystaniem detektora EDX/Analusis rubbed bees scanning microscope using EDX detektor
Wilk Martyna, Migdał Paweł
XX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXII Sejmik SKN, 21, 2015
2015
Badanie poziomu wiedzy o pszczole miodnej (Apis mellifera)/Research of knowledge about honey bee (Apis mellifera)
M Wilk, M Paweł
XX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXII Sejmik SKN, 17, 2015
2015
Analiza właściwości fizycznych i organoleptycznych losowo wybranej partii miodów/Analysis of phisical and organoleptic randomly selected group of honey
W Martyna, M Paweł
LXXIX ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO. SYSTEMY PRODUKCJI …, 2014
2014
Pszczoły samotnice -ekologia czy ekonomia?!
M Wilk, M Paweł, R Adam
Ekonatura. Ogólnopolski miesięcznik ekologiczny., 10-11, 2014
2014
Porównanie zasiedlenia pakietów gniazdowych dla pszczół samotnic w latach 2012-2013/Comparison of packages seat occupation for the years 2012-2013
W Martyna, M Paweł
XIX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXI Sejmik SKN, 23, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10