Follow
Kateryna Lysenko-Ryba
Kateryna Lysenko-Ryba
University of Information Technology and Management in Rzeszow
Verified email at wsiz.rzeszow.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Political and legal challenges in a Mars colony
K Szocik, K Lysenko-Ryba, S Banaś, S Mazur
Space Policy 38, 27-29, 2016
802016
Customer behavioral reactions to negative experiences during the product return
K Lysenko-Ryba, D Zimon
Sustainability 13 (2), 448, 2021
392021
Biological and social challenges of human reproduction in a long-term Mars base
K Szocik, RE Marques, S Abood, A Kędzior, K Lysenko-Ryba, D Minich
Futures 100, 56-62, 2018
362018
Environmental effects of ISO 9001 and ISO 14001 management system implementation in SSCM
D Zimon, P Madzík, S Dellana, R Sroufe, M Ikram, K Lysenko-Ryba
The TQM Journal 34 (3), 418-447, 2022
222022
Logistyka zwrotna jako źródło korzyści konkurencyjnych
K Lysenko-Ryba
Studia Ekonomiczne, 193-203, 2015
112015
The Impact of Reverse Logistics on Customers Satisfaction
Lysenko-Ryba
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 18 (8), 137-146, 2017
102017
Prokonsumencka polityka zwrotów
K Lysenko-Ryba
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2020
42020
Examination of aspects of pro-consumer refund system
K Lysenko-Ryba, D Zimon, P Madzík, E Šírová
The TQM Journal 34 (6), 1667-1690, 2022
32022
The impact of impulsive buying on customer returns
K Lysenko-Ryba
International Journal for Quality Research 15 (3), 857, 2021
32021
The effects of perceived CSR and ecological awareness on purchase decisions in Poland
S Kauf, A Tłuczak, K Lysenko-Ryba
Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, 2017
32017
WYKORZYSTANIE SYSTEMU KLASY ERP – SAP JAKO WARUNEK SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA ZWROTAMI
Lysenko-Ryba
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie 1 (25), 246-253, 2017
12017
Aspekty prawne logistyki zwrotnej
K Lysenko-Ryba, A Bąk
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017
12017
Wpływ pandemii COVID-19 na sposób realizacji zwrotów konsumenckich
K Lysenko-Ryba
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2022
2022
THE EFFECT OF LENIENT RETURN POLICY ON BRAND RECOGNITION.
K Lysenko-Ryba, D Zimon, B Zatwarnicka-Madura
International Journal for Quality Research 15 (4), 2021
2021
POSSIBLE CHALLENGES FOR THE FUTURE OF THE GLOBAL SECURITY
K Szocik, K Lysenko-Ryba, D Minich, A Kędzior, S Banaś, S Mazur
Studia Politologiczne 45, 2019
2019
The Use of Modeling in the Process of Customer Return Management
Lysenko-Ryba
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 20 (7), 83-95, 2019
2019
Bezpieczeństwo ludzkości w przyszłości
K Szocik, K Lysenko-Ryba, D Minich, A Kędzior, S Banaś, S Mazur
Studia Politologiczne 45, 195-214, 2017
2017
Społeczna odpowiedzialność biznesu-wiedza i postrzeganie przez konsumentów
S Kauf, K Lysenko-Ryba
Logistyka Odzysku, 48-53, 2017
2017
Etyczne i polityczne uwarunkowania kolonizacji Marsa
K Szocik, K Lysenko-Ryba, S Banaś, S Mazur
Przyszłość. Świat-Europa-Polska, 109-125, 2016
2016
CSR i jego znaczenie dla kształtowania relacji z klientami–w świetle wyników badań ankietowych
S Kauf, A Tłuczak, K Lysenko-Ryba
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20