Follow
Kateryna Lysenko-Ryba
Kateryna Lysenko-Ryba
University of Information Technology and Management in Rzeszow
Verified email at wsiz.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Political and legal challenges in a Mars colony
K Szocik, K Lysenko-Ryba, S Banaś, S Mazur
Space Policy 38, 27-29, 2016
842016
Customer behavioral reactions to negative experiences during the product return
K Lysenko-Ryba, D Zimon
Sustainability 13 (2), 448, 2021
452021
Biological and social challenges of human reproduction in a long-term Mars base
K Szocik, RE Marques, S Abood, A Kędzior, K Lysenko-Ryba, D Minich
Futures 100, 56-62, 2018
452018
Environmental effects of ISO 9001 and ISO 14001 management system implementation in SSCM
D Zimon, P Madzík, S Dellana, R Sroufe, M Ikram, K Lysenko-Ryba
The TQM Journal 34 (3), 418-447, 2022
382022
Logistyka zwrotna jako źródło korzyści konkurencyjnych
K Lysenko-Ryba
Studia Ekonomiczne, 193-203, 2015
142015
The Impact of Reverse Logistics on Customers Satisfaction
Lysenko-Ryba
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 18 (8), 137-146, 2017
122017
Examination of aspects of pro-consumer refund system
K Lysenko-Ryba, D Zimon, P Madzík, E Šírová
The TQM Journal 34 (6), 1667-1690, 2022
62022
The impact of impulsive buying on customer returns
K Lysenko-Ryba
International Journal for Quality Research 15 (3), 857, 2021
62021
Prokonsumencka polityka zwrotów
K Lysenko-Ryba
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2020
42020
The effects of perceived CSR and ecological awareness on purchase decisions in Poland
S Kauf, A Tłuczak, K Lysenko-Ryba
Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, 2017
42017
WYKORZYSTANIE SYSTEMU KLASY ERP – SAP JAKO WARUNEK SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA ZWROTAMI
Lysenko-Ryba
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie 1 (25), 246-253, 2017
32017
The Use of Modeling in the Process of Customer Return Management
Lysenko-Ryba
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 20 (7), 83-95, 2019
12019
Aspekty prawne logistyki zwrotnej
K Lysenko-Ryba, A Bąk
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017
12017
POLISH STUDENTS'ATTITUDE TO THE IMPORTANCE AND ASSESSMENT OF IMPLEMENTATION OF 17 SDGS-PILOT STUDY.
D Zimon, K Lysenko-Ryba, B Zatwarnicka-Madura
International Journal for Quality Research 17 (4), 2023
2023
Adapting the infrastructure of the Bieszczady region to electromobility
K Lysenko-Ryba, M Woch
75 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 2023
2023
Wpływ pandemii COVID-19 na sposób realizacji zwrotów konsumenckich
K Lysenko-Ryba
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2022
2022
THE EFFECT OF LENIENT RETURN POLICY ON BRAND RECOGNITION.
K Lysenko-Ryba, D Zimon, B Zatwarnicka-Madura
International Journal for Quality Research 15 (4), 2021
2021
POSSIBLE CHALLENGES FOR THE FUTURE OF THE GLOBAL SECURITY
K Szocik, K Lysenko-Ryba, D Minich, A Kędzior, S Banaś, S Mazur
Studia Politologiczne 45, 2019
2019
Bezpieczeństwo ludzkości w przyszłości
K Szocik, K Lysenko-Ryba, D Minich, A Kędzior, S Banaś, S Mazur
Studia Politologiczne 45, 195-214, 2017
2017
Społeczna odpowiedzialność biznesu-wiedza i postrzeganie przez konsumentów
S Kauf, K Lysenko-Ryba
Logistyka Odzysku, 48-53, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20