Obserwuj
Tomasz Sroka
Tomasz Sroka
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie: problematyka obiektywnego przypisania skutku
T Sroka
Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013
262013
Kodeks karny-część szczególna: Komentarz do art. 212-277d
W Wróbel, A Zoll, A Barczak-Oplustil, M Bielski, G Bogdan, Z Ćwiąkalski, ...
Wolters Kluwer, 2017
192017
The EU General Data Protection Regulation: How will it impact the regulation of research biobanks? Setting the legal frame in the Mediterranean and Eastern European area
S Penasa, I de Miguel Beriain, C Barbosa, A Białek, T Chortara, ...
Medical Law International 18 (4), 241-255, 2018
182018
Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie
T Sroka
Problematyka obiektywnego przypisania skutku, Warszawa, 2013
152013
Przestępstwo jako przewinienie dyscyplinarne w perspektywie celów postępowania dyscyplinarnego wobec studentów
T Sroka
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 15 (1), 2011
142011
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego
T Sroka
Palestra 65 (6 (751)), 2020
122020
Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze?: mediacja i sądownictwo polubowne: informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów
T Sroka, A Rękas
Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Ministra, 2010
112010
Komentarz do art. 38
T Sroka
Konstytucja RP 1, 1-86, 2016
10*2016
Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej
T Sroka
Forum Prawnicze, 2013
82013
Konstytucyjne aspekty kary łącznej
T Sroka
Zagadnienia wybrane,[w:] Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara …, 2013
82013
Państwo prawa i prawo karne
P Kardas, T Sroka, W Wróbel
Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla 3, 0
7
Komentarz do art. 38 [w:] Konstytucja RP
T Sroka
Komentarz 1, 1-86, 2016
52016
Kara ograniczenia wolności,[w:] W. Wróbel (red.)
T Sroka
Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, 2015
52015
Koncepcja jedności kary ograniczenia wolności w nowym modelu tej kary po nowelizacji z 20 lutego 2015 r.,„
T Sroka
Palestra 60 (7-8 (691-692)), 2015
52015
Granica stosowania typów czynów zabronionych zawierających znamię „człowiek”–uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 26 października 2006 roku
T Sroka
Palestra, 2008
52008
Komentarz do art. 42, w: Konstytucja RP
P Karlik, T Sroka, P Wiliński
Komentarz do art. 1 86, 251-254, 0
5
w: Konstytucja RP
T Sroka
Tom I. Komentarz do art. 1 86, 0
5
Kodeks karny: część szczególna
A Barczak-Oplustil, M Bielski, G Bogdan, Z Ćwiąkalski, M Iwański, ...
Warszawa: Wolters Kluwer, 2017
42017
Informacja o możliwych metodach diagnostyki i terapii jako przesłanka skuteczności zgody pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego
T Sroka
Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2016
32016
Kodeks karny: wybór orzecznictwa
T Sroka
Warszawa: Wolters Kluwer, 2014
32014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20