Obserwuj
Tomasz Sroka
Tomasz Sroka
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie: problematyka obiektywnego przypisania skutku
T Sroka
Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013
482013
The EU general data protection regulation: how will it impact the regulation of research biobanks? Setting the legal frame in the Mediterranean and Eastern European area
S Penasa, I de Miguel Beriain, C Barbosa, A Białek, T Chortara, ...
Medical Law International 18 (4), 241-255, 2018
202018
Kodeks karny-część szczególna: Komentarz do art. 212-277d
W Wróbel, A Zoll, A Barczak-Oplustil, M Bielski, G Bogdan, Z Ćwiąkalski, ...
Wolters Kluwer, 2017
202017
Przestępstwo jako przewinienie dyscyplinarne w perspektywie celów postępowania dyscyplinarnego wobec studentów
T Sroka
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 15 (1), 2011
202011
Ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych oraz praw pacjenta w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego
T Sroka
Palestra 65 (6 (751)), 2020
172020
Kodeks karny: część ogólna: komentarz: Art. 1-116
M Królikowski, R Zawłocki, E Hryniewicz-Lach, M Gałęski, J Lachowski, ...
Warszawa: Wydawnictwo CH Beck, 2021
152021
Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze?: mediacja i sądownictwo polubowne: informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów
A Rękas, T Sroka
Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Ministra, 2010
132010
Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej
T Sroka
Forum Prawnicze, 2013
112013
Państwo prawa i prawo karne
P Kardas, T Sroka, W Wróbel
Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla 3, 2012
112012
Komentarz do art. 38 [w:] Konstytucja RP
T Sroka
T 1, 1-86, 2016
102016
Konstytucyjne aspekty kary łącznej
T Sroka
Zagadnienia wybrane,[w:] Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara …, 2013
102013
Kodeks karny: część szczególna. Komentarz do art. 278-363
A Zoll, M Bielski, G Bogdan, Z Ćwiąkalski, M Dąbrowska-Kardas, ...
Wolters Kluwer, 2022
82022
Prewencyjne pozbawienie wolności
T Sroka
Kraków: Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, 2021
82021
Komentarz do art. 38
T Sroka
Konstytucja RP 1, 1-86, 2016
82016
Home quarantine or home isolation during the Covid-19 pandemic as a deprivation of liberty under Polish Law
T Sroka
Medicine, Law & Society 14 (2), 2021
72021
Kodeks karny
T Sroka, M Budyn-Kulik, J Długosz-Jóźwiak, P Grzebyk, ...
Warszawa: Wydawnictwo CH Beck, 2023
6*2023
Kara ograniczenia wolności,[w:] Nowelizacja prawa karnego 2015
T Sroka
Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków, 2015
62015
Kara ograniczenia wolności,[w:] W. Wróbel (red.)
T Sroka
Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, 2015
62015
Koncepcja jedności kary ograniczenia wolności w nowym modelu tej kary po nowelizacji z 20 lutego 2015 r.,„
T Sroka
Palestra 60 (7-8 (691-692)), 2015
62015
Granica stosowania typów czynów zabronionych zawierających znamię „człowiek”–uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 26 października 2006 roku
T Sroka
Palestra, 2008
62008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20