burcu özcan
burcu özcan
Zweryfikowany adres z kocaeli.edu.tr
TytułCytowane przezRok
Fuzzy multi criteria decision making approach to innovative strategies based on Miles and Snow typology
G Akman, B Özcan, T Hatipoğlu
Journal of Intelligent manufacturing 26 (3), 609-628, 2015
92015
EFFECTING FACTORS OF CUSTOMER SATISFACTION AT SUPPLY CHAIN CONTEXT: AN EMPIRICAL INVESTIGATION AT TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY.
C Özkan, G Akman, B Özcan
International Journal of Industrial Engineering 17 (4), 2010
82010
Girişimci Kişilik Özelliklerinin Ve Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimine Etkisi-Kocaeli Üniversitesi Örneği
B Özcan, EE Çeltek, N Sönmez, B Kırım
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 18, 37-54, 2018
62018
ÇOK kriterli karar verme yöntemleri ve karayolu şantiye yeri seçimine ilişkin bir uygulama
Ç KARABIÇAK, Aİ BOYACI, MK AKAY, B ÖZCAN
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (3 …, 2016
62016
Artificial neural networks for the cost estimation of stamping dies
B Özcan, A Fığlalı
Neural computing and applications 25 (3-4), 717-726, 2014
62014
Thermal, viscoelastic and mechanical properties' optimization of polyphenylene sulfide via optimal processing parameters using the Taguchi method
O Çoban, T Kivanç, MÖ Bora, B Özcan, T Sinmazçelik, S Fidan
Journal of Applied Statistics 43 (14), 2661-2680, 2016
42016
Gemi İnşa Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincinin İncelenmesi.
G Menteşe, E İnce, B Özcan
Engineer & the Machinery Magazine 58 (688), 2017
22017
Developing effective manufacturing strategies for product mix decisions via theory of constraints: a case study
G Akman, B Özcan
Journal of Naval Sciences and Engineering 12 (1), 1-18, 2016
22016
Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından Alkol Kullanımı Ve Çeşitli Kriterlere Göre Analizi
B Özcan, S Sever
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (1 …, 2017
12017
Güneş enerjisi santrali kuruluş yerinin AHS ve VIKOR yöntemlerine dayalı bütünleşik yaklaşım ile değerlendirilmesi
B ÖZDEMİR, B ÖZCAN, Z ALADAĞ
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 33 (2), 16-34, 2017
12017
EFFECTING FACTORS OF CUSTOMER SATISFACTION
C Özkan, G Akman, B Özcan
International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and …, 2010
12010
Forecasting operation times by using Artificial Intelligence
B Özcan, PY Kumru, A Fığlalı
International Advanced Researches and Engineering Journal 2 (2), 109-116, 2018
2018
Çok Kriterli Karar Vermede AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Uçuş Noktası Seçimi
B Özcan, G Akman, H Başlı, EB Gündüz
Journal of Institue Of Science and Technology 34 (3), 2018
2018
TÜRKIYE’DE KISITLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR: LİTERATÜR TARAMASI
G Akman, B Özcan
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 26 (2), 263-277, 2017
2017
THE COMPARISON OF HYPOTHESIS TESTS DETERMINING NORMALITY AND SIMILARITY OF SAMPLES
L ŞAHİNTÜRK, B ÖZCAN
Journal of Naval Sciences and Engineering 13 (2), 21-36, 2017
2017
Makine Yatırım Kararının Simülasyon İle Analizi
B ÖZCAN, Ç KARABIÇAK, MK AKAY, E TOPLUCA
Journal of Current Researches on Business and Economics 7 (1), 295-304, 2017
2017
Cost of poor quality in energy sector
Ö Aras, B Özcan
International Journal of Commerce and Finance 2 (1), 25-35, 2016
2016
THE ANALYSIS OF THE RISKS OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES BY USING FUZZY FMEA TECHNIQUE.
H YÖRÜKOĞLU, B ÖZCAN, C ÖZKALE, C ÇELİK
Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi …, 2014
2014
15 th International Materials Symposium (IMSP’2014)
S Fidan, O Çoban, MÖ Bora, B Özcan, T Sınmazçelik
Abstracts Booklet of IMSP, 172, 2014
2014
Yapay sinir ağı yaklaşımıyla çinko kalınlığının tahminlenmesi
T Hatipoğlu, S Boran, B Özcan, A Fığlalı
Sakarya University Journal of Science 17 (1), 61-69, 2013
2013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20