burcu özcan
burcu özcan
Zweryfikowany adres z kocaeli.edu.tr
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ VE KARAYOLU ŞANTİYE YERİ SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA.
Ç KARABIÇAK, Aİ BOYACI, MK AKAY, B ÖZCAN
Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty 13, 2016
152016
Fuzzy multi criteria decision making approach to innovative strategies based on Miles and Snow typology
G Akman, B Özcan, T Hatipoğlu
Journal of Intelligent manufacturing 26 (3), 609-628, 2015
122015
Artificial neural networks for the cost estimation of stamping dies
B Özcan, A Fığlalı
Neural computing and applications 25 (3-4), 717-726, 2014
92014
Girişimci kişilik özelliklerinin ve girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimine etkisi–Kocaeli üniversitesi örneği
B Özcan, EE Çeltek, N Sönmez, B Kırım
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 18, 37-54, 2018
82018
EFFECTING FACTORS OF CUSTOMER SATISFACTION AT SUPPLY CHAIN CONTEXT: AN EMPIRICAL INVESTIGATION AT TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY.
C Özkan, G Akman, B Özcan
International Journal of Industrial Engineering 17 (4), 2010
82010
TÜRKİYE'DEKİ iNTİHAR VAKALARININ ÇEŞİTLİ KRİTERLERE GÖRE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ
B ÖZCAN, S ŞENKAYA, Y ÖZDİN, D Ayşegül
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 18 (40), 11-34, 2018
52018
Thermal, viscoelastic and mechanical properties' optimization of polyphenylene sulfide via optimal processing parameters using the Taguchi method
O Çoban, T Kivanç, MÖ Bora, B Özcan, T Sinmazçelik, S Fidan
Journal of Applied Statistics 43 (14), 2661-2680, 2016
42016
A fuzzy QFD approach to determine customer needs for driving mirror
G Akman, B Özcan
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2011
42011
Gemi İnşa Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincinin İncelenmesi
G Menteşe, İ Ebru, B Özcan
Mühendis ve Makina 58 (688), 53-78, 2017
32017
Developing effective manufacturing strategies for product mix decisions via theory of constraints: a case study
G Akman, B Özcan
Journal of Naval Science and Engineering 12 (1), 1-18, 2016
22016
Effecting factors of customer satisfaction at supply chain context: an empirical investigation at Turkish manufacturing industry
C Ozkan, G AKMAN, B Ozcan
22010
Çok Kriterli Karar Vermede AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Uçuş Noktası Seçimi
B Özcan, G Akman, H Başlı, EB Gündüz
Journal of Institue Of Science and Technology 34 (3), 2018
12018
Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından Alkol Kullanımı Ve Çeşitli Kriterlere Göre Analizi
B Özcan, S Sever
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (1 …, 2017
12017
Güneş enerjisi santrali kuruluş yerinin AHS ve VIKOR yöntemlerine dayalı bütünleşik yaklaşım ile değerlendirilmesi
B ÖZDEMİR, B ÖZCAN, Z ALADAĞ
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 33 (2), 16-34, 2017
12017
GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNE ETKİSİ–KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
EE ÇELTEK, B ÖZCAN, N SÖNMEZ, B KIRIM
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 37-54, 0
1
An Application of the Portfolio Investment Choices with Multi-Purpose Decision Making Methods in Emerging Countries
S FETTAHOĞLU, B ÖZCAN, H KOCAMAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (1), 145-162, 2020
2020
ROUTE FIRST-CLUSTER SECOND METHOD FOR PERSONAL SERVICE ROUTING PROBLEM.
MK Ekiz, M Bozdemir, BÖ Türkkan
Journal of Engineering Studies & Research 25 (2), 2019
2019
Forecasting operation times by using Artificial Intelligence
B Özcan, PY Kumru, A Fığlalı
International Advanced Researches and Engineering Journal 2 (2), 109-116, 2018
2018
TÜRKIYE'DE KISITLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR: LİTERATÜR TARAMASI.
G Akman, B Özcan
Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences 26 (2), 2017
2017
THE COMPARISON OF HYPOTHESIS TESTS DETERMINING NORMALITY AND SIMILARITY OF SAMPLES
L ŞAHİNTÜRK, B ÖZCAN
Journal of Naval Sciences and Engineering 13 (2), 21-36, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20