Teresa Brzezińska-Wójcik
Teresa Brzezińska-Wójcik
Verified email at poczta.umcs.lublin.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data
J Solon, J Borzyszkowski, M Bidłasik, A Richling, K Badora, J Balon, ...
Geographia Polonica 91 (2), 2018
2072018
Produkty geoturystyczne w województwie lubelskim jako przykład działań innowacyjnych, poszerzających dotychczasową ofertę turystyczną regionu,[in:] D
T Brzezińska-Wójcik
Wpływ sektora B+ R na wzrost polskiej konkurencyjności polskiej gospodarki …, 2012
152012
Morfotektonika w annopolsko-lwowskim segmencie pasa wyżynnego w świetle analizy cyfrowego modelu wysokościowego oraz wskaźników morfometrycznych
T Brzezińska-Wójcik
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013
142013
The origin of deformation structures in periglacial fluvial sediments of the Wisłok valley, southeast Poland
J Superson, P Gębica, T Brzezińska‐Wójcik
Permafrost and Periglacial Processes 21 (4), 301-314, 2010
142010
Zróżnicowanie przestrzeni turystycznej miasta Lublina,[in:] B
A Świeca, T Brzezińska-Wójcik
Turystyka. Księga jubileuszowa w 70, 231-244, 2011
132011
Neotectonic mobility of the Roztocze region, Ukrainian part, Central Europe: insights from morphometric studies
T Brzezińska-Wójcik, L Gawrysiak
Annales Societatis Geologorum Poloniae 80 (2), 167-183, 2010
122010
Turystyka i edukacja w Roztoczańskim Parku Narodowym w jego otulinie,[in:] R
A Świeca, T Brzezińska-Wójcik, T Grabowski, K Kałamucki, R Krukowska, ...
Roztoczański Park Narodowy–przyroda i człowiek, Wyd. RPN, Zwierzyniec, 2013
112013
Possibilities of tourist use of natural and cultural resources in the Lublin region-case study
A Swieca, R Krukowska, A Tucki, E Skowronek, T Brzezinska-Wójcik, ...
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska 67 (1), 219, 2012
102012
Możliwości rozwoju turystyki w województwach wschodniej Polski
T Brzezińska-Wójcik, A Świeca, A Tucki
Polish Journal of Sport and Tourism 16 (2), 65-84, 2009
102009
The dependence of relief on tectonics in the South-West Escarpment Zone of Tomaszowskie Roztocze (SE Poland)
T Brzezińska-Wójcik
Landform Analysis 3, 2002
102002
Assessment of the overtourism phenomenon risk in Tunisia in relation to the tourism area life cycle concept
M Widz, T Brzezińska-Wójcik
Sustainability 12 (5), 2004, 2020
92020
Turystyka na Roztoczu,[w:] T
A Świeca, T Brzezińska-Wójcik, E Skowronek, R KRUKOW-SKA, A Tucki, ...
Roztocze–przyroda i człowiek, Wyd. Roztoczańskiego Parku Narodowego …, 2015
92015
Stan i perspektywy edukacyjnej turystyki przyrodniczej na Roztoczu w kontekście strategii aktywnego uczestnictwa
T Brzezińska-Wójcik, A Świeca
Barometr Regionalny 12 (4), 123-132, 2014
92014
Zasoby turystyczne i możliwoœci ich wykorzystania na obszarze miasta i gminy Nałęczów oraz gminy Wojciechów
A ŒWIECA, T BRZEZIŃSKA-WÓJCIK
92009
Strategia hands-on activity w kreowaniu geoproduktów w kontekście edukacji, interpretacji i promocji geodziedzictwa na Roztoczu (środkowowschodnia Polska)
T Brzezińska-Wójcik
Ekonomiczne Problemy Turystyki 29 (1), 169-193, 2015
82015
Nauka i dydaktyka w geografii turyzmu oraz w turystyce i rekreacji w lubelskim ośrodku geograficznym,[in:] S. Tanaś
A Świeca, T Brzezińska-Wójcik
Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 2010
82010
Stanowiska geomorfologiczne regionu lubelskiego jako narzędzie rozwoju geoturystyki.[W:] Budowa geologiczna regionu lubelskiego i problemy ochrony litosfery
W Zgłobicki, T Brzezińska-Wójcik, L Gawrysiak, M Harasimiuk
Wyd. UMCS, Lublin, 271-277, 2007
82007
Zarys paleogeografii roztoczańskiego odcinka doliny Wieprza (SE Polska) w czwartorzędzie
W Kociuba, T Brzezińska-Wójcik
Annales UMCS, B, LIV 5, 49-82, 1999
81999
Projekt zintegrowanego produktu turystycznego Szlak zdrowia i urody–spotkanie z naturą w świetle geograficznych uwarunkowań Obszaru Funkcjonalnego Powiśle
E Skowronek, T Brzezińska-Wójcik, M Harasimiuk, T RUT-KOWSKI, ...
Europa Regionum 23, 119-136, 2015
72015
Aktualny stan i możliwości rozwoju turystyki festiwalowej w województwie lubelskim
K Pioś, K Skoczylas, T Brzezińska-Wójcik
Polish Journal of Sport and Tourism 21 (2), 119-134, 2014
72014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20