Follow
Landform Analysis
Landform Analysis
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Verified email at sgp.org.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Challenges in gully erosion research
J Poesen
Landform analysis 17, 5-9, 2011
1272011
The routine of landform geodiversity map design for the Polish Carpathian Mts.
Z Zwoliński
Landform Analysis 11, 77-85, 2009
1022009
The Czarny Dunajec River, Poland, as an example of human-induced development tendencies in a mountain river channel
K Krzemień
Landform analysis 4, 2003
702003
Zmiany klimatu, ich przyczyny i skutki: obserwacje i projekcje
ZW Kundzewicz
Landform Analysis 15, 39-49, 2011
572011
How high-resolution DEM based on airborne LiDAR helped to reinterpret landforms: Examples from the Sudetes, SW Poland
P Migoń, M Kasprzak, A Traczyk
Landform Analysis 22, 89--101, 2013
472013
Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne w Polsce
JA Jania, Z Zwoliński
Landform Analysis 15, 51-64, 2011
44*2011
Polish coastal dunes: Affecting factors and morphology
TA Łabuz
Landform Analysis 22, 33--59, 2013
432013
The intensity of soil erosion in agricultural areas in North-Eastern Poland
E Smolska
Landform Analysis 3, 2002
352002
An attempt to assess the modern and the Little Ice Age climatic snowline altitude in the Tatra Mountains
J Zasadni, P Kłapyta
Landform Analysis 10, 124-133, 2009
312009
Evolution of the Toruń Basin in the Late Weichselian
P Weckwerth
Landform Analysis 14, 57-84, 2010
302010
The evolution of fluvial systems in the Upper Vistulian and Holocene in the territory of Poland
L Starkel
Landform Analysis 1, 7-18, 1997
301997
Multi parametric gis analysis to assess gully erosion susceptibility: A test in southern sicily, italy
V Agnesi, S Angileri, C Cappadonia, C Conoscenti, E Rotigliano
Landform Analysis 17, 15-20, 2011
282011
Holocene shoreline migrations in the Puck Lagoon (Southern Baltic Sea) based on the Rzucewo Headland case study
G Miotk-Szpiganowicz
Landform analysis 4 (8), 3-97, 2003
282003
Changes of thermal conditions in the Polish Tatra Mountains
E Żmudzka
Landform Analysis 10, 140-146, 2009
262009
Present state of Bulgarian glacierets
E Gachev, A Gikov, C Zlatinova, B Blagoev
Landform Analysis 11, 16-24, 2009
252009
Transformacja małych zlewni górskich podczas opadowych zdarzeń ekstremalnych (Bieszczady)
E Gorczyca, D Wrońska-Wałach
Landform Analysis 8, 2008
252008
Semantyka i metodyka oceny georóżnorodności: przegląd i propozycja badawcza
A Najwer, Z Zwoliński
Landform Analysis 26, 2014
242014
Geomorfologiczne skutki oraz rola lokalnych ulew i powodzi w kształtowaniu rzeźby progu Pogórza Karpackiego (na przykładzie ulewy z czerwca 2006 r. w rejonie Sędziszowa Młp.)
M Długosz, P Gębica
Landform Analysis 8, 13--20, 2008
242008
Floods in high Arctic valley systems and their geomorphologic effects (examples from Billefjorden, Central Spitsbergen)
G Rachlewicz
Landform Analysis 5, 2007
242007
Geomorphological settings of Polish research areas on Spitsbergen
Z Zwoliński, J Giżejewski, A Karczewski, M Kasprzak, KR Lankauf, ...
Landform Analysis 22, 125--143, 2013
232013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20