Rafał Wojszczyk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Determining the popularity of design patterns used by programmers based on the analysis of questions and answers on stackoverflow. com social network
D Czyczyn-Egird, R Wojszczyk
International Conference on Computer Networks, 421-433, 2016
122016
The Process of Verifying the Implementation of Design Patterns—Used Data Models
R Wojszczyk, W Khadzhynov
Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 37th …, 2017
72017
The model of quality assessment of implementation of design patterns
R Wojszczyk, R Wójcik
Distributed Computing and Artificial Intelligence, 13th International …, 2016
52016
The model and function of quality assessment of implementation of design patterns
R Wojszczyk
Applied Computer Science 11 (3), 2015
52015
Pozyskiwanie struktury obiektowej z kodu zarządzanego przy wykorzystaniu metod inżynierii odwrotnej
R Wojszczyk
Inżynieria oprogramowania: badania i praktyka, 201-216, 2014
5*2014
The experiment with quality assessment method based on strategy design pattern example
R Wojszczyk
International Conference on Information Systems Architecture and Technology …, 2017
42017
Quality assessment of implementation of strategy design pattern
R Wojszczyk
International Symposium on Distributed Computing and Artificial Intelligence …, 2017
32017
Multithreaded Application Model
D Giebas, R Wojszczyk
International Symposium on Distributed Computing and Artificial Intelligence …, 2019
22019
The effectiveness of data mining techniques in the detection of DDoS attacks
D Czyczyn-Egird, R Wojszczyk
International Symposium on Distributed Computing and Artificial Intelligence …, 2017
22017
Zestawienie metryk oprogramowania obiektowego opartych na statycznej analizie kodu źródłowego
R Wojszczyk
Zarządzanie projektami i modelowanie procesów, 95-107, 2013
22013
Verification of accuracy and cost of use methos of quality assessment of implementation of design patterns
R Wojszczyk
Applied Computer Science 15 (1), 2019
12019
Graphical representations of multithreaded applications
D Giebas, R Wojszczyk
Applied Computer Science 14, 2018
12018
Trudności w implementacji wzorców projektowych w małych zespołach programistycznych
R Wojszczyk, P Ratuszniak
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce-teoria i praktyka, 189-201, 2017
12017
Data models in the verification of the Singleton pattern
R Wojszczyk, W Khadzhynov
Journal of Theoretical and Applied Computer Science 9 (3), 35-46, 2015
12015
Koncepcja hybrydowej metody do oceny jakości zaimplementowanych wzorców projektowych
R Wojszczyk
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki …, 2015
12015
Deadlocks Detection in Multithreaded Applications Based on Source Code Analysis
D Giebas, R Wojszczyk
Applied Sciences 10 (2), 532, 2020
2020
Model i metoda oceny jakości implementacji wzorców projektowych
R Wojszczyk
Zarządzanie Przedsiębiorstwem 22 (4), 2019
2019
Weryfikacja użycia metody oceny jakości implementacji wzorców projektowych w zastosowaniu produkcyjnym
R Wojszczyk, P Stola
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, 2019
2019
Method of Quality Assessment of the Implementation of Design Patterns Used in Production
R Wojszczyk, P Stola
International Symposium on Distributed Computing and Artificial Intelligence …, 2018
2018
Zastosowanie wybranych reprezentacji graficznych do analizy aplikacji wielowątkowych
D Giebas, R Wojszczyk
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20