Rafał Wojszczyk
TytułCytowane przezRok
Determining the popularity of design patterns used by programmers based on the analysis of questions and answers on stackoverflow. com Social Network
D Czyczyn-Egird, R Wojszczyk
International Conference on Computer Networks, 421-433, 2016
82016
The Process of Verifying the Implementation of Design Patterns—Used Data Models
R Wojszczyk, W Khadzhynov
Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 37th …, 2017
52017
The model and function of quality assessment of implementation of design patterns
R Wojszczyk
Applied Computer Science 11 (3), 2015
52015
The model of quality assessment of implementation of design patterns
R Wojszczyk, R Wójcik
Distributed Computing and Artificial Intelligence, 13th International …, 2016
42016
Pozyskiwanie struktury obiektowej z kodu zarządzanego przy wykorzystaniu metod inżynierii odwrotnej
R Wojszczyk
Inżynieria oprogramowania: badania i praktyka, 201-216, 2014
4*2014
Zestawienie metryk oprogramowania obiektowego opartych na statycznej analizie kodu źródłowego
R Wojszczyk
Zarządzanie projektami i modelowanie procesów, 95-107, 2013
3*2013
The effectiveness of data mining techniques in the detection of DDoS attacks
D Czyczyn-Egird, R Wojszczyk
International Symposium on Distributed Computing and Artificial Intelligence …, 2017
12017
Quality Assessment of Implementation of Strategy Design Pattern
R Wojszczyk
International Symposium on Distributed Computing and Artificial Intelligence …, 2017
12017
Data models in the verification of the Singleton pattern
R Wojszczyk, W Khadzhynov
Journal of Theoretical and Applied Computer Science 9 (3), 35-46, 2015
12015
Koncepcja hybrydowej metody do oceny jakości zaimplementowanych wzorców projektowych
R Wojszczyk
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki …, 2015
12015
Graphical representations of multithreaded applications
D Giebas, R Wojszczyk
Applied Computer Science 14 (2), 2018
2018
The Experiment with Quality Assessment Method Based on Strategy Design Pattern Example
R Wojszczyk
International Conference on Information Systems Architecture and Technology …, 2017
2017
DDoS attacks prediction in a simulation environment by means of data mining techniques
D Czyczyn-Egird, R Wojszczyk
Studia Informatica 38 (3), 17-31, 2017
2017
Predykcja ataków DDoS za pomocą technik eksploracji danych
D Czyczyn-Egird, R Wojszczyk
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, 2017
2017
Trudności w implementacji wzorców projektowych w małych zespołach programistycznych
R Wojszczyk, P Ratuszniak
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce-teoria i praktyka, 189-201, 2017
2017
Wykorzystanie modeli danych do weryfikacji implementacji wzorców projektowych
R Wojszczyk, W Khadzhynov
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, 2016
2016
Zastosowanie technik eksploracji danych na przykładzie badania popularności wzorców projektowych w serwisie społecznościowym Stackoverflow. com
D Czyczyn-Egird, R Wojszczyk
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, 2016
2016
Model oceny jakości implementacji wzorców projektowych w oprogramowaniu
R Wojszczyk
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. 2, 300-3008, 2016
2016
Weryfikacja poprawności implementacji struktury wzorców projektowych w oparciu o model referencyjny
R Wojszczyk
Od procesów do oprogramowania: badania i praktyka, 73-84, 2015
2015
Porównanie sposobów reprezentacji wzorców projektowych
R Wojszczyk
Modele Inżynierii Teleinformatyki 9, 135-147, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20