Tomasz Gutowski
Tomasz Gutowski
Verified email at ug.edu.pl
TitleCited byYear
Determinants of consumer purchasing decision in the e-commerce sector in Poland–generation perspective
O Dębicka, T Gutowski, A Borodo
SHS Web of Conferences 57, 01010, 2018
12018
Modern tendencies of fiscal policy in European economic space: monograph
A Krysovatyy
Ternopil National Economic University, 2017
12017
Zagraniczne inwestycje w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce
T Gutowski
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie: Uniwersytet w Białymstoku, 2016
12016
Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym: dylematy i kierunki rozwoju
A Oniszczuk-Jastrząbek, T Gutowski
Uniwersytet Gdański. Instytut Transportu i Handlu Morskiego, 2013
12013
Polskie przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu
A Oniszczuk-Jastrząbek, T Gutowski
Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2010
12010
Konkurencyjność przedsiębiorstwa w kontekście globalizacji Gospodarki
T Gutowski
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
12008
Zmiany w przedsiębiorstwie wobec procesu globalizacji
T Gutowski
1*
Innovations in e-commerce: value proposition for e-buyers
O Dębicka, T Gutowski, A Borodo
60 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 101-106, 2019
2019
Ecotourism in Poland
A Oniszczuk-Jastrząbek, O Dębicka, T Gutowski
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 310-324, 2017
2017
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce jako jedna z form międzynarodowego przepływu kapitału
T Gutowski
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 179-189, 2017
2017
Special economic zones in Poland: conditions of business operation
O Dębicka, T Gutowski
Ternopil National Economic University, 2017
2017
Bieżące i perspektywiczne determinanty rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w województwie pomorskim
O Dębicka, T Gutowski
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny: Uniwersytet w Białymstoku, 2017
2017
Działania sprzyjające umacnianiu relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem
J Dąbrowski, T Gutowski, A Oniszczuk-Jastrząbek
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
2016
Ekonomia i historia: wybrane aspekty rozwoju cywilizacyjnego
I Janicka, T Gutowski
Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny: Wydział Historyczny, 2016
2016
Przedsiębiorstwo na rynku globalnym
J Dąbrowski, T Gutowski, J Żurek
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
2016
Warto o tym pamiętać-refleksje do przemyślenia
T Gutowski, J Żurek
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
2016
Oferowane przez otoczenie rynkowe instrumenty sprzyjające poprawie efektywności i umacnianu pozycji konkurencyjnego przedsiębiorstwa
K Dobrowolski, T Gutowski, D Wach, J Żurek
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
2016
Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna przedsiębiorstw w kontekście idei zrównoważonego rozwoju
T Gutowski
Ekonomia XXI Wieku, 249-258, 2016
2016
Ekonomia i historia: zarys wybranych problemów gospodarczo-społecznych
I Janicka, T Gutowski
Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny: Wydział Historyczny, 2015
2015
Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym: InfoGlobMar 2015
A Oniszczuk-Jastrząbek, T Gutowski
Uniwersytet Gdański. Instytut Transportu i Handlu Morskiego, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20