Follow
Jakub Dzikowski
Jakub Dzikowski
Department of Information Systems, Poznan University of Economics
Verified email at kie.ue.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Semantically enabled experts finding system–ontologies, reasoning approach and web interface design
W Abramowicz, E Bukowska, J Dzikowski, A Filipowska, M Kaczmarek
ADBIS (2), 157-166, 2011
162011
Making your semantic application addictive: incentivizing users!
R Cuel, O Tokarchuck, M Kaczmarek, J Dzikowski, E Simperl, S Łazaruk
Proceedings of the 2nd International Conference on Web Intelligence, Mining …, 2012
102012
Wyszukiwanie danych osobowych w internecie dla celów informatyki śledczej
J Dzikowski
Studia Oeconomica Posnaniensia 1 (2 (251)), 2013
42013
Towards the semantic web–incentivizing semantic annotation creation process
S Łazaruk, M Kaczmarek, J Dzikowski, O Tokarchuk, W Abramowicz
International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management …, 2012
32012
Semantic web recommendation application
S Łazaruk, J Dzikowski, M Kaczmarek, W Abramowicz
2012 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2012
32012
Challenges in Using Linked Data within a Social Web Recommendation Application to Semantically Annotate and Discover Venues
J Dzikowski, M Kaczmarek, S Lazaruk, W Abramowicz
International Conference on Availability, Reliability, and Security, 360-374, 2012
32012
Architektura systemu wykrywania zagrożeń w cyberprzestrzeni
W Abramowicz, E Bukowska, J Dzikowski, A Filipowska, T Kaczmarek, ...
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 11-22, 2012
22012
Zarządzanie informacją w procesie bilansowania rynków energii w mikrosieciach energetycznych
W Abramowicz, J Dzikowski, R Hofman
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 185-196, 2011
12011
Profilowanie w systemach informatycznych
A Filipowska, J Dzikowski
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 71-104, 2012
2012
Wzbogacony semantycznie internetowy system rekomendujący na przykładzie aplikacji mobilnej Taste it! Try it!
M Kaczmarek, S Łazaruk, J Dzikowski, W Abramowicz
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 71-81, 2012
2012
Mobile and Web recommendation application in the Semantic Web paradigm. A case study
S Łazaruk, J Dzikowski, M Kaczmarek, W Abramowicz
Informatyka Ekonomiczna/Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 109-122, 2012
2012
Rozwiązanie optymalne kontra funkcjonalność: algorytmy genetyczne oraz korzystne kierunki ewolucji
J Dzikowski
Debiuty Ekonomiczne, 157-172, 2011
2011
Towards the Semantic Web’s application for preparation of reviews–requirements and architecture for the needsof incentive-based semantic content creation
W Abramowicz, J Dzikowski, A Filipowska, M Kaczmarek, S Łazaruk
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011
2011
EGO-Where User Modeling Meets Identity Management
W Abramowicz, A Filipowska, J Dzikowski, P Kalisz, J Małyszko, Ł Werno
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka …, 2010
2010
Przełom w tworzeniu serwisów internetowych na podstawie Web 2.0
M Raszka, M Starzecka, J Czapnik, J Dzikowski, P Kalisz, A Walczak, ...
Debiuty Ekonomiczne, 174-187, 2008
2008
Taste It! Try It!–A Semantic Web Mobile Review Application
M Kaczmarek, A Filipowska, J Dzikowski, S Łazaruk, W Abramowicz
2.3. Wykorzystanie systemów informatycznych w prognozowaniu zachowań prosumentów w mikrosieciach energetycznych
J Dzikowski, A Filipowska
Informatyka, 92, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17