Obserwuj
Dorota Jelonek
Dorota Jelonek
Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska
Zweryfikowany adres z zim.pcz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The role of open innovations in the development of e-entrepreneurship
D Jelonek
Procedia Computer Science 65, 1013-1022, 2015
642015
Implementation of logic flow in planning and production control
R Ulewicz, D Jelonek, M Mazur
Management and production engineering review, 2016
472016
The entrepreneurship in Poland and in Hungary: future entrepreneurs education perspective
BC Illés, A Dunay, D Jelonek
Polish Journal of Management Studies 12, 2015
362015
Strategiczna harmonizacja monitorowania otoczenia i technologii informacyjnej w przedsiębiorstwie: studium metodologiczno-empiryczne
D Jelonek
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009
332009
Accounting in the cloud computing
E Wyslocka, D Jelonek
Tojsat 5 (4), 1-11, 2015
302015
Koncepcja pomiaru wartości tworzonej przez aplikacje modeli biznesu. Podstawy teoretyczne i studium przypadku
J Brzóska, D Jelonek
Przegląd Organizacji, 48-55, 2015
282015
The concept of building regional business spatial community
D Jelonek, C Stępniak, T Turek
2013 International Conference on e-Business (ICE-B), 1-8, 2013
252013
Efficacy of the cloud computing technology in the management of communication and business processes of the companies
O Kopishynska, Y Utkin, A Kalinichenko, D Jelonek
Polish Journal of Management Studies 14, 2016
242016
A decision-making approach based on TOPSIS method for ranking smart cities in the context of urban energy
S Hajduk, D Jelonek
Energies 14 (9), 2691, 2021
182021
Ocena internetowych kanałów komunikacji z klientem w procesie współtworzenia innowacji
D Jelonek
Informatyka ekonomiczna, 318-329, 2014
182014
The role of the internet in open innovations models development
D Jelonek
Informatyka Ekonomiczna, 38-47, 2012
182012
Big Data Analytics in the Management of Business
D Jelonek
MATEC Web of Conferences 125, 04021, 2017
162017
Przewaga konkurencyjna e-przedsiębiorstwa
D Jelonek
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 26-38, 2003
162003
Academic e-learning management with E-learning scorecard
D Jelonek, A Dunay, BC Illes
Polish journal of management studies 16 (2), 122-132, 2017
142017
Identification of mental barriers in the implementation of cloud computing in the SMEs in Poland
D Jelonek, C Stępniak, T Turek, L Ziora
2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 1251-1258, 2014
142014
The meaning of big data in the support of managerial decisions in contemporary organizations: review of selected research
D Jelonek, C Stępniak, L Ziora
Advances in Information and Communication Networks: Proceedings of the 2018 …, 2019
132019
Systemy informacyjne zarządzania przedsiębiorstwem: perspektywy strategii i tworzenia wartości
D Jelonek
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018
132018
The artificial intelligence application in the management of contemporary organization: Theoretical assumptions, current practices and research review
D Jelonek, A Mesjasz-Lech, C Stępniak, T Turek, L Ziora
Advances in Information and Communication: Proceedings of the 2019 Future of …, 2020
122020
Wybrane problemy zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji
D Jelonek
Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2012
122012
Systemy komputerowego wspomagania monitorowania otoczenia przedsiÄ™ biorstwa
D Jelonek
Wydaw. WZ PC, 2002
122002
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20