Obserwuj
Maja Kępniak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The durability of concrete modified by waste limestone powder in the chemically aggressive environment
M Kępniak, P Woyciechowski, P Łukowski, J Kuziak, R Kobyłka
Materials 12 (10), 1693, 2019
152019
Główne aspekty trwałości betonu modyfikowanego odpadowym pyłem bazaltowym z odpylania kruszyw w wytwórni MMA
M Dobiszewska, J Kuziak, P Woyciechowski, M Kępniak
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, 115--122, 2016
12*2016
Chemical and physical properties of limestone powder as a potential microfiller of polymer composites
M Kępniak, P Woyciechowski, W Franus
Archives of Civil Engineering 63 (2), 67--78, 2017
112017
The statistical analysis of relation between compressive and tensile/flexural strength of high performance concrete
M Kępniak, P Woyciechowski
Archives of civil engineering 62 (4/II), 2016
102016
Wstępna ocena możliwości zastosowania odpadowego pyłu perlitowego w budowlanych kompozytach polimerowych
P Łukowski, JJ Sokołowska, K Kępniak
Budownictwo i Architektura 13 (2), 119-126, 2014
7*2014
Transition zone enhancement with waste limestone powder as a reason for concrete compressive strength increase
M Kępniak, P Woyciechowski, W Franus
Materials 14 (23), 7254, 2021
62021
Odporność chemiczna kompozytów polimerowych zawierających odpadowy pył perlitowy
P Łukowski, JJ Sokołowska, G Adamczewski, M Smarż-Kępniak
Przegląd Budowlany 85 (5), 46-48, 2014
32014
Ocena możliwości zastosowania materiałów odpadowych do wytwarzania Nompozytów żywicznych
P ŁuNowsNi, JJ SoNołowsNa, B JaworsNa, M Smarż
Mat. Nonf. I Konferencji naukowo-technicznej TECH-BUD, 2013
32013
Wpływ dodatku mineralnego na właściwości kompozytów polimerowo-cementowych
P Łukowski, B Jaworska, J Sokołowska, M Kępniak
Beton i konstrukcje z betonu–badania. Oficyna Wydawnicza Politechniki …, 2015
22015
Influence of sand substitution with waste lime powder on the concrete carbonation
M Kępniak, P Woyciechowski
Archives of Civil Engineering 67 (4), 2021
12021
Feasibility of Using Biochar as an Eco-Friendly Microfiller in Polymer Concretes
M Kępniak, K Załęgowski, P Woyciechowski, J Pawłowski, J Nurczyński
Polymers 14 (21), 4701, 2022
2022
Methodology for measuring the carbonation depth of concrete-standard and non-standard aspects
P Woyciechowski, M Kępniak, J Pawłowski
Structure and Environment 14 (3), 2022
2022
Ocena przydatności odpadu z odpylania kruszywa jako składnika betonu cementowego
M Kępniak
The Institute of Civil Engineering, 2019
2019
Cechy chemiczne i fizyczne odpadowego pyłu wapiennego jako potencjalnego mikrowypełniacza kompozytów polimerowych
M Kępniak, P Woyciechowski, W Franus
Archives of Civil Engineering, 67-78-67-78, 2017
2017
Analiza statystyczna efektywności metod projektowych przewidywania wytrzymałości na rozciąganie i zginanie betonów wysokowartościowych
M Kępniak, P Woyciechowski
Archives of Civil Engineering, 95-107-95-107, 2016
2016
Ocena własności betonopodobnych kompozytów polimerowych modyfikowanych odpadowym pyłem perlitowym
M Smarż
Instytut Inżynierii Budowlanej, 2013
2013
Ocena napowietrzenia betonów cementowych modyfikowanych odpadowym pyłem wapiennym
M Kępniak
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–17