Follow
Maja Kępniak
Title
Cited by
Cited by
Year
The durability of concrete modified by waste limestone powder in the chemically aggressive environment
M Kępniak, P Woyciechowski, P Łukowski, J Kuziak, R Kobyłka
Materials 12 (10), 1693, 2019
222019
The statistical analysis of relation between compressive and tensile/flexural strength of high performance concrete
M Kepniak, P Woyciechowski
Archives of Civil Engineering 62 (4), 95, 2016
162016
Główne aspekty trwałości betonu modyfikowanego odpadowym pyłem bazaltowym z odpylania kruszyw w wytwórni MMA
M Dobiszewska, J Kuziak, P Woyciechowski, M Kępniak
Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture 1, 115-122, 2016
12*2016
Chemical and physical properties of limestone powder as a potential microfiller of polymer composites
M Kepniak, P Woyciechowski, W Franus
Archives of Civil Engineering 63 (2), 67-78, 2017
92017
Chemical and physical properties of limestone powder as a potential microfiller of polymer composites
M Kępniak, P Woyciechowski, W Franus
Archives of Civil Engineering 63 (2), 67--78, 2017
82017
Transition zone enhancement with waste limestone powder as a reason for concrete compressive strength increase
M Kępniak, P Woyciechowski, W Franus
Materials 14 (23), 7254, 2021
72021
Wstępna ocena możliwości zastosowania odpadowego pyłu perlitowego w budowlanych kompozytach polimerowych
P Łukowski, JJ Sokołowska, K Kępniak
Budownictwo i Architektura 13 (2), 119-126, 2014
7*2014
Influence of sand substitution with waste lime powder on the concrete carbonation
M Kępniak, PP Woyciechowski
Archives of Civil Engineering 67 (4), 2021
32021
Odporność chemiczna kompozytów polimerowych zawierających odpadowy pył perlitowy
P Łukowski, JJ Sokołowska, G Adamczewski, M Smarż-Kępniak
Przegląd Budowlany 85 (5), 46-48, 2014
32014
Ocena możliwości zastosowania materiałów odpadowych do wytwarzania kompozytów żywicznych
P Łukowski, JJ Sokołowska, BE Jaworska, M Smarż
Konferencja naukowo-techniczna. Problematyka projektowania i wykonawstwaw …, 2013
32013
Wpływ dodatku mineralnego na właściwości kompozytów polimerowo-cementowych
P Łukowski, B Jaworska, J Sokołowska, M Kępniak
Beton i konstrukcje z betonu–badania. Oficyna Wydawnicza Politechniki …, 2015
22015
Multicriteria Analysis of Cement Mortar with Recycled Sand
M Kępniak, P Łukowski
Sustainability 16 (5), 1773, 2024
12024
Feasibility of Using Biochar as an Eco-Friendly Microfiller in Polymer Concretes
M Kępniak, K Załęgowski, P Woyciechowski, J Pawłowski, J Nurczyński
Polymers 14 (21), 4701, 2022
12022
Ocena przydatności odpadu z odpylania kruszywa jako składnika betonu cementowego
M Kępniak
The Institute of Civil Engineering, 2019
12019
Air entrance additive effect on geopolymer mortar thermal conductivity
M Kępniak, P Prochoń, W Piątkiewicz
Cement-Wapno-Beton= Cement Lime Concrete 28 (3), 186-193, 2023
2023
Biomass fly ash potential in Poland
AG Maja Kępniak, Kamil Zalegowski, Luc Courard
Rynek Energii 3, 2023
2023
Wpływ dodatku napowietrzającego na przewodność cieplną zapraw geopolimerowych
M Kępniak, P Prochoń, W Piątkiewicz
Cement Wapno Beton 28 (3), 186--193, 2023
2023
Effect of polymer mortar modification using eco-friendly biochar on microstructure
K Załęgowski, M Kępniak
The Institute of Civil Engineering, 2023
2023
Air-entraining additive effect on geopolymer mortar workability
P Prochoń, M Kępniak, K Załęgowski
DuRSAAM 2023 Symposium Advancing Alkali-Activated Materials, 2023
2023
Insulation performance of geopolymer mortar with potential thermal conductivity reducing components
M Kępniak, P Prochoń, W Piątkiewicz
68. Krynicka Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN …, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20