Follow
Рогоза Микола Єгорович, Rohoza Mykola Yehorovych , Рогоза Николай Егорович, Rogoza Mykola Yegorovich
Рогоза Микола Єгорович, Rohoza Mykola Yehorovych , Рогоза Николай Егорович, Rogoza Mykola Yegorovich
Other namesMykola Rohoza
Poltava University of Economics and Trade, Полтавський університет економіки і торгівлі, Полтавский
Verified email at uccu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми
МЄ Рогоза, КЮ Вергал
2052016
Управління промисловими підприємствами: соціально-економічні чинники та особливості організації
МЄ Рогоза
Полтава, РВЦ ПУСКУ, 2005.-281 с., 2005
442005
Стратегічне управління підприємствами споживчої кооперації: економічно-інформаційні системи і моделі
МЄ Рогоза, АА Скляр
Полтава, РВВ ПУСКУ, 2009.-116 с., 2009
342009
Стратегiчний iнновацiйний розвиток пiдприємств: моделi та механiзми: монографiя
МЕ Рогоза, КЮ Вергал
МЕ Рогоза, КЮ Вергал, 136, 2011
332011
Процес мотивації персоналу підприємства та його складові
ВВ Бала, АГ Мацак
Технологический аудит и резервы производства 3 (3 (17)), 46-50, 2014
272014
Теоретичні аспекти формування моделі стратегічного інноваційного розвитку підприємства
МЄ Рогоза, КЮ Вергал
Економічний вісник Національного гірничого університету, 91-96, 2008
222008
Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств
МЄ Рогоза
Інститут економіки промисловості НАН України.-Донецьк, 2006.-33 с., 2006
222006
Нелінійні моделі та аналіз складних систем: навчальний посібник: в 2 ч.
МЄ Рогоза, СК Рамазанов, ЕК Мусаєва
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011.–300 с., 2010
212010
Роль та сутність стратегії інноваційного розвитку в системі загальної стратегії управління діяльністю підприємства
МЄ Рогоза, КЮ Вергал
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.–Випуск 228, 968-972, 2007
152007
Модернизация экономики Украины в контексте неоиндустриальных преобразований
МЄ Рогоза, ОК Кузьменко
Вестник экономической науки Украины, 78-83, 2017
142017
Системи підтримки прийняття рішень: навч.посіб
РМЄ Ємець О.О., Ємець Є.М.
Полтава: ПУЕТ, 2013
142013
Управління соціально-економічним розвитком підприємств: механізми, моделі формування та організація процесів
МЄ Рогоза, ІА Сененко
Полтава: ПУЕТ, 2013.-99 с., 2013
142013
Інформаційне забезпечення стратегічного управління підприємством в умовах глобалізації
ОІ Драган, ЕИ Драган, АД Бергер, АД Бергер
132019
Модернізація освітньої діяльності університету: завдання, інноваційні технології та досвід впровадження: навч. посіб. Т. 1–Т. 9
ОО Нестуля, ВП Косаріна, МЄ Рогоза, НІ Огуй, НВ Герман
Полтава: ПУСКУ 9, 797, 2009
112009
Макроекономіка. Практикум: навч. посібник
ОВ Калініченко, ОД Плотник
К.: Центр учб. л-ри, 2010
10*2010
Вибір ефективної стратегії інноваційного розвитку засобами теорії графів
МЄ Рогоза, КЮ Вергал
Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць.–Випуск 235, 2008
102008
Управління потенціалом підприємства в умовах динамічного розвитку економіки
МЄ Рогоза
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму.-№ 1 (3).-2010.-Том …, 2010
92010
Моделювання процесу вибору стратегії розвитку торговельними підприємствами системи споживчої кооперації
МЄ Рогоза, ОК Кузьменко
Вісник економічної науки України, 2012
82012
Формування собівартості продукції і прибутків товаровиробників у харчовому ланцюзі
РМЄ Крисанов Д.Ф., Варченко О.М.
К.: Економіка і прогнозування - № 2, 2009
82009
Прогнозування діяльності підприємства в умовах конкурентного середовища
ВА Павлова, МЄ Рогоза
Вісник ДонДУЕТ, 20, 2003
82003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20