Agnieszka Turska-Kawa
TitleCited byYear
Communication function of elections
A Turska-Kawa, W Wojtasik
Communication Today 1, 36-47, 2013
16*2013
Determinanty chwiejności wyborczej
A Turska-Kawa
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1, 328, 2015
152015
Poczucie alienacji a użytkowanie mediów: w poszukiwaniu nowych obszarów zastosowania teorii użytkowania i gratyfikacji
A Turska-Kawa
" Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2011
142011
Psychologiczne uwarunkowania zachowań wyborczych
A Turska-Kawa
Preferencje Polityczne, 101-122, 2010
122010
A WOMAN IN POLITICS OR POLITICS IN A WOMAN? PERCEPTION OF THE FEMALE LEADERS OF POLISH POLITICAL PARTIES IN THE CONTEXT OF THE 2015 PARLIAMENTARY ELECTION.
A Turska-Kawa, A Olszanecka-Marmola
Communication Today 7 (2), 2016
112016
Percepcja istotności wyborów samorządowych a partycypacja polityczna
A Turska-Kawa
Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski, 2010
10*2010
Obywatelskie kompetencje polityczne
D Plecka, A Turska-Kawa, W Wojtasik
Kultura i Edukacja 96 (3), 73-97, 2013
92013
Profile psychologiczne kandydatów na prezydenta RP
A Turska-Kawa
Wybory prezydenckie w Polsce 2010, 133-154, 2011
9*2011
Tożsamość miejsca w strategiach polskich organizacji regionalnych
A Turska-Kawa
Roczniki Nauk Społecznych 41 (1), 35-51, 2013
8*2013
Osobowościowe predykatory zachowań wyborczych. Rozważania w kontekście modelu „Wielkiej Piątki”
A Turska-Kawa
Preferencje Polityczne 2 (2011), 165-186, 2011
82011
Struktura społeczna oraz preferencje partyjne w układzie autoidentyfikacji lewicowo-prawicowym
A Turska–Kawa, W Wojtasik
Preferencje Polityczne 1, 123-138, 2010
8*2010
Big Five Personality Traits Model in Electoral Behaviour Studies
A Turska-Kawa
Romanian Journal of Political Sciences, 69-105, 2013
62013
Emocjonalny odbiór kampanii wyborczych w poszczególnych elektoratach w wyborach parlamentarnych 2011
A Turska-Kawa
Wybory parlamentarne 2011, 151-168, 2012
52012
The (dis) alienating function of the media. The role of mass media in building a civil society
A Turska-Kawa
Psychology of Language and Communication 15 (2), 175-201, 2011
52011
Osobowościowe uwarunkowania zachowań wyborczych. Studium województwa śląskiego
A Turska-Kawa
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013
42013
Poczucie alienacji jako zmienna różnicująca zachowania wyborcze obywateli w wyborach do Sejmu 2011 roku
A Turska-Kawa
Preferencje Polityczne 3, 145-158, 2012
42012
Political activation of young people. On the importance of the humanities for social practice
A Turska-Kawa
The Humanities Today and the Idea of Interdisciplinary Studies, 267-280, 2011
42011
Dyspozycyjny lęk jako zmienna różnicująca aktywność wyborczą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku
A Turska-Kawa
Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kampanie w Polsce i Europie, 293-308, 2010
42010
Postawy, zachowania i decyzje wyborcze jako przedmiot badań empirycznych
A Turska-Kawa, W Wojtasik
Preferencje polityczne 1, 7-22, 2010
42010
Centrality of religiosity versus civic involvement. The case of Poland
A Turska-Kawa
Communist and Post-Communist Studies 51 (1), 39-48, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20