Obserwuj
Светлана Ивановна Николенко; Світлана І. Ніколенко; Svitlana I. Nikolenko
Светлана Ивановна Николенко; Світлана І. Ніколенко; Svitlana I. Nikolenko
ДУ "Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України"
Zweryfikowany adres z kurort.odessa.net
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Мінеральні води України
З ред., ЕО Колесника, КД Бабова
К.: Купріянова, 2005
47*2005
Посібник з методів контролю природних мінеральних вод, штучномінералізованих вод та напоїв на їх основі.-Ч. 2. Мікробіологічні дослідження
СІ Ніколенко, СМ Глуховська, МЛ Померанц
К.: КІМ, 2011
332011
Микрофлора слабоминерализованных вод типа "Нафтуся" и ее влияние на их бальнеологические свойства: авт
СИ Николенко
Одесса, 1988
141988
Посібник з методів контролю лікувальних грязей, ропи та препаратів на їх основі. Ч. 2. Мікробіологічні дослідження
СІ Ніколенко, СМ Глуховська, ІП Ковальова
Одеса, 2010
13*2010
Посiбник з методiв контролю лiкувальних грязей, ропи та препаратiв на їх основi. Ч. 2. Мiкробiологiчнi дослiдження
СI Нiколенко, СМ Глуховська, IП Ковальова
Ч. 2. Мiкробiологiчнi дослiдження, 86, 2010
122010
Лечебные грязи (пелоиды) Украины
МВ Лобода, КД Бабов, ТА Золотарева, ЕМ Никепелова
К.: Куприянова ЕА, 210-264, 2006
102006
Аутохтонная микрофлора питьевых минеральных вод
СИ Николенко
Маломинерализованные хлоридные натриевые воды Украины, 59-68, 2002
8*2002
Влияние красного цвета и озона на аутохтонную микрофлору питьевой воды Туран
КД Бабов, ЕМ Никипелова, СИ Николенко, Е АЛятов, АП Задорожный
Питьевая вода, 19-21, 2007
62007
Оцінка бактерицидності мінеральних вод України
СІ Ніколенко
Український бальнеологічний журнал, 74-77, 2002
62002
Терапевтически активные метаболиты микрофлоры минеральных вод
СИ Николенко, НГ Славина, КБ Зайцева, СН Глуховская
Вода и здоровье—2001 Сб научн ст, 159-162, 2001
5*2001
Фізико-хімічний склад і мікробний ценоз мінеральних вод України, які містять умовно ессенціальні мікроелементи: бор та кремній
ОМ Нікіпелова, СІ Ніколенко, ЛБ Солодова
Український бальнеологічний журнал, 59-63, 2001
52001
Щодо проекту показників безпеки лікувальних грязей (пелоїдів)
ОМ Нікіпелова, СІ Ніколенко, ЛБ Солодова
Праці Одеського політехнічного університету, 205-208, 2013
4*2013
Національний природний парк «Вижницький». Природа та лікувально-рекреаційні ресурси
КД Бабов, ЛІ Гузак, ВП Джурик, ГО Дмитрієва, ТВ Калинич, ...
Вижниця: Черемош, 2012
42012
Микробный состав и бактерицидные свойства биокомплексов природного происхождения и их углеродных композитов
ЕМ Никипелова, СС Ставицкая, СИ Николенко, ТИ Миронюк
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2009
42009
К вопросу о роли активированной природной минеральной воды в повышении гемоглобина крови человека на примере биогенной воды Туран
ЕА Пятов, ВМ Инюшин, НА Белоконова, КД Бабов, ЕМ Никипелова, ...
Материалы, 2008
42008
Мікробний ценоз мінеральних вод застосовуємих при порушенні вуглеводного обміну у людини
СІ Ніколенко, ЛО Осипчук, СМ Глуховська, ЛБ Солодова
Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія, 45, 2003
42003
Использование миксобактерий в качестве индикаторов сельскохозяйственного загрязнения природных курортных ресурсов
СИ Николенко, ВА Иваница
Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія, 53-55, 1995
41995
Микробиологические и санитарно-химические исследования в комплексной экологической оценке природных курортных ресурсов
СИ Николенко, ГГ Булитко, ЕМ Никипелова
Микробиологический журнал 56 (1), 86-87, 1994
41994
Еколого-гігієнічна оцінка санітарно-мікробіологічного стану та біологічної контамінації пелоїдів Причорноморських лиманів
АВ Мокієнко, СІ Ніколенко, ВО Пушкіна, ДІ Недолуженко, ...
Медичні перспективи 17 (1), 143-147, 2012
32012
Динаміка висіювання санітарно-показових мікроорганізмів з газованих та негазованих фасованих мінеральних вод
СІ Ніколенко
Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни: наук.-практ. конф …, 2008
32008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20