Obserwuj
Tomasz Małkus
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy
A Stabryła, B Barczak, K Bartusik, J Beliczyński, B Bińczycki, P Cabała, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2009
1162009
Leksykon zarządzania
inni Romanowska, Maria (red.)
Difin, 2004
94*2004
Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012
59*2012
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem
A Stabryła
Mfiles pl, 2010
432010
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji
B Beata, K Bartusik, J Beliczyński, B Bińczycki, P Cabała, A Kozina, ...
Difin, 2016
232016
Strategie rozwoju organizacji
A Stabryła, T Małkus
Mfiles pl, 2012
212012
Modelling as a Tool for the Planning of the Transport System Performance in the Conditions of a Raw Material Mining
J Saderova, A Rosova, P Kacmary, M Sofranko, P Bindzar, T Malkus
Sustainability 12 (19), 8051, 2020
182020
Computer simulation as a means of efficiency of transport processes of raw materials in relation to a cargo rail terminal: A case study
M Straka, J Saderova, P Bindzár, T Malkus, M Lis
Acta Montanistica Slovaca 24 (4), 307-317, 2019
142019
Systemy controllingu, monitoringu i audytu
A Stabryła
Mfiles pl, 2010
142010
Kryteria oceny outsourcingu działań logistycznych
T Małkus
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2002
11*2002
Information security in logistics cooperation
T Małkus, S Wawak
Acta logistica 2 (1), 9-14, 2015
102015
Geneza outsourcingu
T Małkus
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 18-24, 2005
102005
Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym
A Stabryła, T Małkus
Mfiles.pl, 2014
92014
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa
A Stabryła
Mfiles pl, 2015
72015
Współczesne problemy zarządzania organizacjami
E Piwoni-Krzeszowska, T Małkus
Mfiles pl, 2014
72014
Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw
T Małkus, M Sołtysik
Mfiles pl, 2013
72013
Metodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycznym
M Tyrańska, T Małkus
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 109-127, 2016
62016
Ocena umowy z uslugodawca w outsourcingu logistycznym
T Małkus
Logistyka a Jakość 9 (5), 33-37, 2008
62008
Assumptions of trust in logistics cooperation
T Małkus
Acta logistica 4 (3), 1-4, 2017
52017
Strategie i logistyka w sektorze usług. Strategie na rynku TSL
J Witkowski, U Bąkowska-Morawska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2011
52011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20