Barbara Bokus
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Tworzenie opowiadań przez dzieci: o linii i polu narracji
B Bokus
Energeia, 1991
701991
Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
49*2007
Inter-mind phenomena in child narrative discourse
B Bokus
Pragmatics 14 (4), 391-408, 2004
462004
Światy fabuły w narracji dziecięcej
B Bokus
Energeia, 2000
332000
Peer co-narration: Changes in structure of preschoolers' participation
B Bokus
Journal of Narrative and Life History 2 (3), 253-275, 1992
261992
Nawiązywanie interakcji społecznych przez małe dziecko
B Bokus
Ossolineum, 1984
25*1984
Gender and moral judgments: the role of who is speaking to whom
A Milanowicz, B Bokus
Journal of Gender Studies 22, 2013
172013
Twórczość jȩzykowa dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej
GW Shugar, B Bokus
Zakl. Narod. Im. Ossolińskich Wydawn. Polskiej Akad. Nauk, 1988
171988
Children's discourse and children's activity in the peer situation
GW Shugar, B Bokus
Process and outcome in peer relationships (eds. E. Mueller & C. Cooper), 189-228, 1986
171986
Cognitive Representations (Metaphorical Conceptualizations) of PAST, FUTURE, JOY, SADNESS and HAPPINESS in Depressive and Non-depressive Subjects: Cognitive Distortions in …
M Bartczak, B Bokus
Journal of Psycholinguistic Research 44 (2), 159-185, 2015
152015
Psychologia języka dziecka: stare pytania, nowe dane, nowe hipotezy
B Bokus, GW Shugar
Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy, 9-32, 2007
15*2007
Effect of adult-shared vs. nonshared perception of a picture on its description by the three-year-old
B Bokus
Polish Psychological Bulletin 4, 239-243, 1979
151979
Social structures of children’s narrational activity
B Bokus, GW Shugar
Psychology of Language and Communication 2 (1), 75-81, 1998
131998
Narrative space structuring at the preschool age. Findings on monologic and dialogic discourse.
B Bokus
Children’s language. Vol. 9, 197-207, 1996
13*1996
Z badań nad kompetencją komunikacyjną dzieci
B Bokus, M Haman
Energeia, 1992
121992
Children’s pragmatic knowledge of narrative tasks
B Bokus
Pragmatics at Issue. Part I, 13-28, 1991
121991
From reference situation to narrative text
GW Shugar, B Bokus, J Smogorzewska
Studio Lexem, 2013
102013
What Will a Three-year-old Say?: An Experimental Study of Situational Variation
B Bokus, GW Shugar
Language, children and society, 65-79, 1979
101979
When sugar-coated words taste dry: The relationship between gender, anxiety, and response to irony
A Milanowicz, A Tarnowski, B Bokus
Frontiers in psychology 8, 2215, 2017
92017
Proces konstruowania tekstu przez małe dziecko w toku interakcji werbalnej z dorosłym
B Bokus
Psychologia Wychowawcza 4, 397-407, 1978
91978
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20