Олена Коломицева
Олена Коломицева
Черкаський державний технологічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене chdtu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Економічний зміст структурних зрушень та їх вплив на стабільність розвитку економіки
ОВ Коломицева
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
152009
Вплив світових тенденцій на формування структурних зрушень в економіці країни
ОВ Коломицева
Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки» 2 …, 2010
82010
Проблеми та перспективи інноваційного розвитку машинобудівних підприємств
ОВ Коломицева, НВ Васюк
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка»–Дніпропетровськ …, 2012
72012
Стратегія структурних змін економіки регіонів: методологія і практика:[монографія]
ОВ Коломицева
Черкаси: Брама-Україна, 2010
72010
Структурні зрушення в економіці: сутність і напрями трансформації
ОВ Коломицева
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008
72008
Функціональний механізм регіонів в умовах структурної трансформації економіки.-[Електронний ресурс]
ОВ Коломицева
Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/.../kolomiceva. ht m, 2009
52009
Зайнятість у великих містах: сучасний економіко-теоретичний аналіз: монографія.
ОМ Радіонова
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2014
42014
Сутність і значення структури економіки та структурних зрушень в регулюванні розвитку соціально-економічних систем
ОВ Коломицева, АО Коломицев
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2012
42012
Продовольчий комплекс як структурна складова АПК в умовах трансформаційного розвитку економіки
ОВ Коломицева, НВ Шевченко
ОВ Коломицева, НВ Шевченко//Вісник Дніпропетровського ун-ту. Серія …, 2010
42010
Формування інституційного середовища в трансформаційній економіці
ОВ Коломицева
Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ, 3, 2009
32009
Методичні основи дослідження регіонального продовольчого комплексу
ОВ Коломицева
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2004
3*2004
Роль партнерських відносин у забезпеченні розвитку інфраструктури регіону
ОВ Коломицева
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2016
22016
Прогнозування конфліктів інтересів економічних суб’єктів для ефективного формування оптимальної територіальної організації закладів загальної середньої освіти
ОВ Коломицева
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 157-160, 2016
22016
Основні напрями регіональної енергетичної політики
О Коломицева, С Мильніченко
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2015
22015
Діагностика відтворення продуктивних сил в контексті розвитку регіонального соціуму
О Коломицева
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2015
22015
Наукові підходи до оцінки структурних змін регіональної соціально-економічної системи
ОВ Коломицева
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки. 1 …, 2012
22012
Пріоритети державного регулювання структурних трансформацій у регіональних економічних системах
ОВ Коломицева
Сталий розвиток економіки : [всеукр. наук.-вироб. журнал]., 30 – 35, 2011
22011
Напрями подальшої трансформації національної економіки в умовах глобалізаційних викликів
ОВ Коломицева
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
22009
Стратегічні напрямки розвитку продовольчого комплексу регіону
ОВ Коломицева
Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць: В 4 т. 3 …, 2005
2*2005
Формування і розвиток продуктових підкомплексів регіону
ОВ Коломицева
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2004
2*2004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20