Obserwuj
Joanna Szymanowska
Joanna Szymanowska
Zweryfikowany adres z uwb.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka
J Izdebska, J Szymanowska
Trans Humana, 2009
72009
A child in the face of a parent’s death: Aspects of children’s loneliness
J Szymanowska
Progress in Health Sciences 4 (1), 118-123, 2014
52014
Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa
J Szymanowska
Praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych. Toruń: Wydawnictwo Adam …, 2014
42014
Refleksje na marginesie polskich przekładów" Trionfo della morte" Gabriela D’Annunzia
J Szymanowska
Italica Wratislaviensia 1 (1), 68-84, 2010
32010
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w świetle obowiązujących przepisów
J Szymanowska
Polityka Społeczna, 4-9, 2003
32003
Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia: obrazy dzieciństwa
J Izdebska, J Szymanowska
Trans Humana, 2009
22009
Importance of supervision in professional development of social workers supporting homeless people
J Szymanowska
Praca Socjalna 35, 104-116, 2020
12020
„Nasz dom już nie jest taki sam”–poczucie osamotnienia w rodzinie osieroconej
J Szymanowska
Studia nad Rodziną 37, 271-288, 2015
12015
Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym: pomoc i wsparcie społeczne
J Szymanowska
Trans Humana, 2008
12008
Zatrudnienie socjalne: szansa dla osób zagrożonych marginalizacją życia społecznego.„
J Szymanowska
Polityka Społeczna 4, 9-12, 2008
12008
Wsparcie osób niepełnosprawnych przez samorząd powiatowy
J Szymanowska
Polityka Społeczna, 24-27, 2002
12002
Znaczenie superwizji w rozwoju zawodowym pracowników socjalnych wspomagających osoby bezdomne
J Szymanowska
Praca Socjalna 35, 104-116, 2020
2020
Kultura organizacyjna instytucji pomocy społecznej
J Szymanowska
Praca Socjalna 32, 46-57, 2017
2017
Organizational culture in social welfare institutions and its significance in creating a support culture in local communities
J Szymanowska
Praca Socjalna 32, 46-57, 2017
2017
Seniorzy w sieci wsparcia społecznego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny
J Szymanowska
Pogranicze. Studia Społeczne 28, 2016
2016
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE RODZINY Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM
J SZYMANOWSKA
ROK IX NUMER 3/2015 (28), 313, 2015
2015
SAMORZĄDY I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE: WSPÓŁPRACA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. PRZYKŁAD POWIATU SOKÓLSKIEGO
J Szymanowska
Polityka Społeczna 1 (38), 23-27, 2011
2011
Social Occupation a Chance for People Facing Life Standards below Acceptable Norms?
J Szymanowska
Polityka Społeczna 4 (35), 9-12, 2008
2008
Tożsamość hybrydyczna jako próba przezwyciężenia dylematów epoki końca wzorców
J Szymanowska
Er (r) go. Teoria-Literatura-Kultura, 19-28, 2004
2004
PSYCHoSPoŁECZNE ASPEKTY FUNKCJoNoWANIA RoDZIN Z DZIECKIEM NIEPEŁNoSPRAWNYM
J Szymanowska
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20