Paweł Burdziakowski
Paweł Burdziakowski
Zweryfikowany adres z pg.gda.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Maritime laser scanning as the source for spatial data
J Szulwic, P Burdziakowski, A Janowski, M Przyborski, P Tysiąc, ...
Polish Maritime Research 22 (4), 9-14, 2015
632015
A modern approach to an unmanned vehicle navigation
P Burdziakowski, A Janowski, M Przyborski, J Szulwic
16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016 2 …, 2016
152016
Low cost hexacopter autonomous platform for testing and developing photogrammetry technologies and intelligent navigation systems
P Burdziakowski
92017
Shore Construction Detection by Automotive Radar for the Needs of Autonomous Surface Vehicle Navigation
A Stateczny, W Kazimierski, P Burdziakowski, W Motyl, M Wisniewska
ISPRS International Journal of Geo-Information 8 (2), 80, 2019
82019
A commercial of the shelf components for a unmanned air vehicle photogrammetry
P Burdziakowski, J Szulwic
16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016 2, 2016
72016
Universal autonomous control and management system for multipurpose unmanned surface vessel
A Stateczny, P Burdziakowski
Polish Maritime Research 26, 30-39, 2019
62019
A vision-based unmanned aerial vehicle navigation method
P Burdziakowski, M Przyborski, A Janowski, J Szulwic
Proceedings of the 1st International Conference on Innovative Research and …, 2015
62015
Accuracy of a low-cost autonomous hexacopter platforms navigation module for a photogrammetric and environmental measurements
P Burdziakowski, K Bobkowska
52017
A commercial of the shelf components for an unmanned air vehicle photogrammetry. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016
P Burdziakowski, J Szulwic
Albena, Bulgaria, 2016
52016
Towards precise visual navigation and direct georeferencing for MAV using ORB-SLAM2
P Burdziakowski
2017 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), 394-398, 2017
42017
UAV design and construction for real time photogrammetry and visual navigation
P Burdziakowski
2018 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), 368-372, 2018
32018
Evaluation of open drone map toolkit for geodetic grade aerial drone mapping–case study
P Burdziakowski
32017
UAV IN TODAYS PHOTOGRAMMETRY–APPLICATION AREAS AND CHALLENGES
P Burdziakowski
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying …, 2018
22018
Przegląd budowy i funkcjonalności współczesnych bezzałogowych statków powietrznych do celów fotogrametrycznych
P Burdziakowski
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 65 (4), 2016
22016
Combined Close Range Photogrammetry and Terrestrial Laser Scanning for Ship Hull Modelling
P Burdziakowski, P Tysiac
Geosciences 9 (5), 242, 2019
12019
Very high altitude micro air vehicle deployment method
P Burdziakowski, L Galecki, M Mazurkiewicz, J Struzinski
10th IFAC Symposium on Intelligent Autonomous Vehicles IAV 2019 Gdansk …, 2019
2019
Wykonanie pomiarów wraz z opracowaniem opinii naukowo-technicznej dotyczącej geometrii rotundy palmiarni wykonanej w ramach zadania: Rewitalizacja i przebudowa kompleksu …
J Chróścielewski, K Wilde, M Miśkiewicz, P Burdziakowski, J Szulwic, ...
Politechnika Gdańska, 2018
2018
Low cost real time UAV stereo photogrammetry modelling technique–accuracy considerations
P Burdziakowski
E3S Web of Conferences 63, 1-5, 2018
2018
A review of construction and functionality of photogrammetric unmanned aerial vehicles
P Burdziakowski
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 65 (4), 69-91, 2016
2016
Metoda wykrorzystania danych obrazowych pochodzących z pojedynczej niemetrycznej kamery cyfrowej do wyznaczania trajektorii autonomicznej platformy latającej
P Burdziakowski
Akademia Morska w Szczecinie, rozprawa doktorska, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20