Stanisław Minta
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Miejsce produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu wizerunku regionu
B Tańska-Hus, S Minta
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów …, 2012
132012
Rolnictwo precyzyjne jako nowoczesny sposób podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolniczych-aspekty ekonomiczne i środowiskowe
S Minta
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 10 (3 …, 2008
102008
Bariery rozwoju rynku produktów regionalnych i tradycyjnych na przykładzie Dolnego Śląska
S Minta
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 4 (15), 2013
82013
Koncepcja wdrożenia produktu regionalnego „Wołowina Sudecka” w kontekście ochrony środowiska
S Minta, B Tańska-Hus, M Nowak
Annual Set The Environmental Protection (Rocznik Ochrona Środowiska) 15 …, 2013
82013
Regional food products: only for tourists or also for residents.
S Minta
Agriculture & Forestry/Poljoprivreda i Sumarstvo 61 (1), 2015
72015
Sprzedaż bezpośrednia produktów regionalnych
M Nowak, B Tanska-Hus, S Minta
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rolnictwo, 2011
62011
Selected quality signs of food products in Poland, legal and economic aspects
A Kapała, S Minta, B Tańska-Hus
Journal of Agribusiness and Rural Development 40 (2), 281-288, 2016
52016
How do Clusters Foster Sustainable Development? An Analysis of EU Policies
N Derlukiewicz, A Mempel-Śnieżyk, D Mankowska, A Dyjakon, S Minta, ...
Sustainability 12 (4), 1297, 2020
42020
Consumer awareness of regional products–selected research results
S Minta, B Tańska-Hus, A Kapała
Roczniki (Annals) 2014 (1230-2016-99401), 2014
42014
Sprzedaż bezpośrednia w Polsce na przykładzie produktów pochodzenia zwierzęcego
A Kapala, J Kalinowski, S Minta
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17 (4), 2015
32015
Organizacja i produkcyjność gospodarstw wielkoobszarowych
S Minta, B Tańska-Hus
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 351-355, 2003
32003
Badanie satysfakcji konsumentów produktu tradycyjnego na przykładzie oscypka
S Minta, M Cempiel
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 19 (6), 2017
22017
Sprzedaż bezpośrednia realizowana przez rolników a rozwój lokalny
S Minta, J Kalinowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 284, 132-141, 2013
22013
Produkcja wołowiny oraz cielęciny w Polsce i na Dolnym Śląsku w latach 2000-2010
S Minta, B Tańska-Hus
Rocz. Nauk. SERiA 14 (1), 322-326, 2012
22012
Rolnictwo wspierane społecznie: badanie szans rozwoju małych gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku w aspekcie produkcji żywności wysokiej jakości
M Bienkiewicz, M Bronkowska, B Kutkowska, K Łoźna, S Minta, K Prymon, ...
Ad Fontes Agencja Wydawnicza, 2018
12018
Podaż i popyt produktu regionalnego wołowina sudecka
B Tańska-Hus, S Minta, M Nowak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 15 (3 …, 2013
12013
Produkcja i dystrybucja żywności ekologicznej w alternatywnych kanałach podaży
S Minta
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 145-154, 2011
12011
Działalność Stowarzyszenia Marek Regionalnych w Republice Czeskiej jako przykład instytucji wspierającej rozwój regionalny
S Minta
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 5 (12), 2010
12010
Produktywność i efektywność działalności dolnośląskich wielkoobszarowych gospodarstw dzierżawionych na tle kraju
S Minta, B Tańska-Hus
Journal of Agribusiness and Rural Development 11 (1), 169-176, 2009
12009
Charakterystyka rynku usług turystycznych w rejonie Doliny Górnej Białej Lądeckiej
S Minta
Problemy zagospodarowania ziem górskich, Kraków, 165-172, 2008
12008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20