Obserwuj
Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk
SOLBET Sp. z o.o.
Zweryfikowany adres z solbet.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The influence of the type of mortar on the compressive behaviour of walls made of Autoclaved Aerated Concrete (AAC). Brick and Block Masonry–Trends, Innovations and Challenges
Ł Drobiec, R Jasiński, T Rybarczyk
Taylor & Francis Group, London, 2016
28*2016
Naturalna promieniotwórczość wyrobów budowlanych, w tym autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK)
G Zapotoczna-Sytek, K Mamont-Cieśla, T Rybarczyk
Przegląd budowlany 83, 39-42, 2012
72012
Influence of reinforced concrete confining on the load‐bearing capacity of the AAC walls
Ł Drobiec, T Rybarczyk
ce/papers 2 (4), 409-415, 2018
42018
Skurcz betonu komórkowego–w teorii i praktyce inżynierskiej
K Łaskawiec, T Rybarczyk
Materiały Budowlane, 2016
32016
Mit o promieniotwórczości autoklawizowanego betonu komórkowego
G Zapotoczna-Sytek, K Mamont-Cieśla, T Rybarczyk
Materiały Budowlane, 54-56, 2012
32012
Wilgotność elementów i konstrukcji z betonu komórkowego
T Rybarczyk
Materiały Budowlane, 2019
22019
Czynniki wpływające na wytrzymałość muru na ściskanie
T Rybarczyk
Materiały Budowlane, 2016
22016
Analysis of confined AAC walls under monotonic compression
Ł Drobiec, W Mazur, T Rybarczyk
Engineering Structures 253, 113756, 2022
12022
Analiza wyników badań wytrzymałości na ścinanie spoiny w murze z ABK
L Misiewicz, K Łaskawiec, T Rybarczyk
Materiały Budowlane, 2020
12020
Budowa w czasach pandemii
T Rybarczyk
Izolacje 25, 2020
12020
Architektoniczno-budowlane kształtowanie obiektów z autoklawizowanego betonu komórkowego ze szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych
T Rybarczyk, J Marchwiński
Materiały Budowlane, 2017
12017
Wymagania techniczne stawiane ścianom działowym
T Rybarczyk
Izolacje 21, 2016
12016
Odporność betonu komórkowego na zawilgocenia
T Rybarczyk, G Zapotoczna-Sytek
Izolacje 16 (5), 61-64, 2011
12011
Historia, teraźniejszość i przyszłość ściany jednowarstwowejj
T Rybarczyk
Materiały Budowlane, 71-74, 2004
12004
Dom energooszczędny
T Rybarczyk
Materiały budowlane, 8-9, 2004
12004
Spełnienie przez ABK wymagania podstawowego „Bezpieczeństwo pożarowe”
L Misiewicz, T Rybarczyk
Materiały Budowlane, 2022
2022
Wpływ otworu i sztywności nadproża na nośność ścian z ABK
Ł Drobiec, T Rybarczyk
Materiały Budowlane, 2022
2022
Wilgoć w budynkach–mity i rzeczywistość
T Rybarczyk
Materiały Budowlane, 2021
2021
Przygotowanie podłoży pod prace glazurnicze
T Rybarczyk
Izolacje 26, 2021
2021
Zaprawy murarskie–rodzaje, porównanie, zastosowanie
T Rybarczyk
Izolacje 26 (4), 62--65, 2021
2021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20