Maciej Michnej, PhD
Maciej Michnej, PhD
Zweryfikowany adres z mech.pk.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Współczesne rozwiązania hybrydowych układów napędowych spalinowych pojazdów trakcyjnych
M Michnej, M Szkoda
TTS Technika Transportu Szynowego 13 (10), 38-40, 2007
82007
Proces zużycia w połączeniu obrotowym na przykładzie modelu zestawu kołowego z samoczynną zmianą rozstawu kół
M Michnej
Czasopismo Techniczne Mechanika, 159-166, 2012
72012
Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP
M Szkoda
62014
Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej–SUMP w ramach założeń projektu CHALLENGE
M Michnej, T Zwoliński
Transport Miejski i Regionalny, 23--27, 2014
62014
Guidelines for loading and fixing goods in railway freight wagons
M Szkoda, M Michnej
Autobusy–Technika, Eskploatacja, Systemy Transoportowe 3, 1507-1516, 2013
62013
A method of fretting wear reduction in an automatic wheel set gauge change system
M Szkoda, M Michnej
Engineering Failure Analysis 45, 363-375, 2014
52014
Influence of technological methods increasing surface layer durability on axles fretting wear in railway wheel sets
S Guzowski, M Michnej
Eksploatacja i Niezawodność 18, 2016
42016
Effect Of Selected Factors On The Safety Integrity Level (SIL)
M Stanisław, P Robert, K Grzegorz, S Maksymilian, S Maciej, S Jan
Journal of KONBiN 35 (1), 85-98, 2015
32015
Ocena efektywności i jakości obsługi klienta dla rowerowych usług kurierskich
AK Lorenc, M Szkoda
Logistyka, 2868--2876, CD 1, 2015
32015
Wpływ wybranych środków smarnych na rozwój zużycia frettingowego w połączeniu obrotowym wałek–tuleja
S Guzowski, M Michnej
Tribologia, s. 47--53, 2012
32012
Zagadnienia interoperacyjności pojazdów trakcyjnych na zliberalizowanym rynku przewozów kolejowych
M Michnej
Logistyka, 1198-1205, 2010
32010
Rezerwowanie jako metoda zwiększenia gotowości i niezawodności floty pojazdów
AK Lorenc, M Szkoda
Logistyka, 3845--3853, 2014
22014
LoadFix is an information system which enhances security of the loading processes in railway transport
AK Lorenc, M Michnej, M Szkoda
Logistyka, 919--925, 2014
22014
Wspomaganie informatyczne procesów ładunkowych w transporcie kolejowym
S Maciej, M Maciej, L Augustyn
22014
An information system aiding the processes of cargo loading and securing in railway transport
A Lorenc, M Michnej, M Szkoda
Materiały konferencyjne: Carpathian Logistics Congress, 2013
22013
Analiza niezawodności lokomotywy spalinowej serii SM48
M Szkoda
Logistyka, 2012
22012
Ekologiczny korytarz sprawnego podróżowania jako przykład poprawy funkcjonowania transportu miejskiego w Krakowie
M Michnej, I Bruchal
Transport Miejski i Regionalny, 8-13, 2007
22007
Techniczne specyfikacje interoperacyjności kolei
M Michnej
Transport i Komunikacja, 8-14, 2006
22006
Zarządzanie parkowaniem jako element strategii na rzecz energooszczędnego transportu miejskiego w kontekście projektu PUSH & PULL
M MIchneJ, T Zwoliński
Transport Miejski i Regionalny, 2017
12017
Development of sustainable urban mobility planning for city of Krakow
M Michnej, T Zwoliński
12016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20