Follow
Małgorzata Borkowska-Niszczota
Title
Cited by
Cited by
Year
Tourism clusters in Eastern Poland-analysis of selected aspects of the operation
M Borkowska-Niszczota
Procedia-Social and Behavioral Sciences 213, 957-964, 2015
372015
Problemy interpretacji turystyki zrównoważonej
G Dobrzański, M Borkowska-Niszczota, H Kiryluk, E Szymańska
Folia Turistica 22, 147-166, 2010
152010
Ocena atrakcyjności walorów turystycznych Biebrzańskiego Parku Narodowego w świetle badań ankietowych
H Kiryluk, M Borkowska-Niszczota
Ekonomia i Zarządzanie 1 (1), 63-87, 2009
142009
Społeczna odpowiedzialność biznesu turystycznego na rzecz zrównoważonego rozwoju na przykładzie obiektów hotelarskich
M Borkowska-Niszczota
Ekonomia i Zarządzanie 7 (1), 2015
132015
Koncepcja turystyki zrównoważonej w teorii i praktyce
H Kiryluk, M Borkowska-Niszczota
Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, 105-122, 2006
112006
Ocena składników potencjału konkurencyjności turystycznej obszarów przyrodniczo cennych województwa podlaskiego
M Borkowska-Niszczota
Ekonomia i Zarządzanie 6 (1), 2014
102014
Turystyka zrównoważona
H Kiryluk, M Borkowska-Niszczota
Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, 46-64, 2005
92005
The formation and development of tourist clusters: case of Poland and Armenia
M Sahakyan, A Suvaryan, M Borkowska-Niszczota, S Elżbieta
Marketing and Management of Innovations 1, 21-33, 2019
72019
Turystyka w województwie podlaskim w świetle zasad zrównoważonego rozwoju
G Dobrzański, M Borkowska-Niszczota, H Kiryluk, E Szymańska
Agencja Wydawnicza EkoPress, 2014
72014
Współpraca instytucji kultury na rzecz rozwoju produktów turystyki kulturowej w ujęciu teoretycznym i praktycznym
M Borkowska-Niszczota
Ekonomia i Zarządzanie 4 (2), 56-69, 2012
72012
Clusters as instruments of implementation of innovation on the example of the tourist structures of Eastern Poland
M Borkowska-Niszczota
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 813-822, 2017
52017
Wpływ klastrów turystycznych na rozwój i konkurencyjność regionów
M Borkowska-Niszczota
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki …, 2015
52015
Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze w opinii turystów Biebrzańskiego Parku Narodowego
H Kiryluk, M Borkowska-Niszczota
Ekonomia i Zarządzanie 1 (1), 88-106, 2009
52009
Organizacja systemu zarządzania ochroną środowiska w Polsce
M Borkowska, A Cieśluk, B Poskrobko
Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 1998
5*1998
Consumer ecological behaviour and attitudes towards pro-ecological activities in accommodation facilities by generation Z
M Dębski, M Borkowska-Niszczota
Tourism/Turyzm 30 (2), 43-50, 2020
32020
Tourist Clusters as Instruments of Implementation of Smart Regional Specializations in Tourism on the Example of Poland
M Borkowska-Niszczota
Eurasian Economic Perspectives, 343-357, 2020
22020
Zachowania turystów odwiedzających województwo podlaskie w kontekście koncepcji zrównoważonej turystyki
M Borkowska-Niszczota, G Dobrzanski
Ekonomia i Środowisko, 2013
22013
Rozwiązania proekologiczne jako sposób podnoszenia konkurencyjności podmiotów świadczących usługi hotelarskie
M Borkowska-Niszczota
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka …, 2011
22011
Partnerstwo warunkiem innowacyjności w turystyce
M Borkowska-Niszczota
Innowacje w rozwoju turystyki, 32-41, 2008
22008
Rozwój zrównoważony obszarów przyrodniczo cennych poprzez turystykę - wskazanie nowych problemów badawczych
M Borkowska-Niszczota
Regionalne aspekty rozwoju turystyki, 71-79, 2006
22006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20